GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008042005 ECONOMIC DEVELOPMENT Ders 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, iktisadi kalkınmanın kapsamını ve önemini öğretmek ve ülkeleri iktisadi büyüme, refah, rekabet gücü, yoksulluk, sürdürülebilirlik, eğitim, sağlık, nüfus artışı ve çevre sorunları çerçevesinde incelemektir.


Dr. Araş. Gör. Gülçin Gürel Günal


1 Kalkınma ekonomisi ile ilgili temel kavramları öğrenmek ve gelişme sürecini tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirmek.
2 Ekonomik büyüme, rekabet, yoksulluk, sürdürülebilirlik, nüfus artışı, eğitim, sağlık ve çevre sorunları gibi çeşitli konuları analiz etmek.
3 Çeşitli kalkınma teorilerini ve politikalarını eleştirel olarak değerlendirmek.
4 Kalkınma konularında önde gelen ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan yayın ve verileri takip etmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kalkınma ekonomisinin kapsamı, kalkınma ekonomisinin tarihi, gelişmekte olan ülkelerin sınıflandırılması, ekonomik kalkınmanın temel göstergeleri, büyüme ve kalkınmanın ölçülmesi, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin özellikleri, ekonomik büyüme ve kalkınma teorileri , yoksulluk, eşitsizlik, nüfus artışı, eğitim, sağlık ve çevre sorunları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Dersin kapsamı ve İktisadi Kalkınmanın tanımı
2 Büyüme mi Kalkınma mı? Mutluluk Ekonomisi, Gelişmekte Olan Ülkelerin Sınıflandırılması
3 Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırılması, Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin özellikleri
4 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin özellikleri
5 Gelişmekte Olan Dünyanın Özellikleri: Benzerlik İçerisindeki Çeşitlilik, Gelişmiş ve Az Gelişmiş Ülkeler Arasında Görülen Ekonomik Yapıdaki Farklılıkları Anlamak.
6 Düşük Gelirli Ülkeler Gelişmiş Ülkelerden Ne Kadar Farklıdır? Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerin Yaşam Standartları
7 Theories of Economic Development
8 Vize Sınavı
9 Theories of Economic Development
10 Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma: Eşitsizliği Ölçmek, Mutlak Yoksulluğu Ölçmek Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma: Dualistik Gelişim ve Değişen Lorenz Eğrileri
11 Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma: Eşitsizliği Ölçmek, Mutlak Yoksulluğu Ölçmek Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma: Dualistik Gelişim ve Değişen Lorenz Eğrileri
12 Nüfus Artışı ve Ekonomik Kalkınma: Sebepler, Sonuçlar ve Tartışmalar
13 Doğal Afetler ve Kalkınma
14 Hastalıklar: AIDS, Sıtma, Covid 19
15 Final Sınavı

• Todaro, M and S. Smith, Economic Development, (10th ed) , Pearson Education, USA, 2009 • Banerjee and Duflo, Good Economics for Hard Times, 2019. • UN, The Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and Development: Lessons Learned, 2022. • Global natural disaster assessment report, 2022. • UNDP, Global Multidimensional Poverty Index Report, 2022. • Dang, G. and Pheng, L.S., Infrastructure Investments in Developing Economies, Springer, 2015. • Van den Berg, H., Economic Growth and Development, McGraw-Hill, Boston, 2001 • Ingham, B., Economics and Development, McGraw Hill, England, 1995 • Hunt, D., Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms, Harvester Wheatsheat, NY, 1989. • Myrdal, G., An Approachto the Asian Drama, VintageBooks, 1970 • UNDP. Human Development Reports. www.undp.org. • UNDP. “Millenium Development Goals”. www.developmentgoald.org • World Happiness Reports. https://worldhappiness.report/archive/Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Beyin Fırtınası 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 14 2 28
Ev Ödevi 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5 3 3 3
ÖÇ 2 1 5 3 3 5
ÖÇ 3 5 5 5 3 3 5
ÖÇ 4 5 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek