GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008082006 İKTİSATÇILAR İÇİN MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


İşletmelerde üretilen mamullerin maliyetlendirilmesi, gider kontrolünün sağlanması ve maliyet muhasebesi verilerinin işletme kararlarında kullanılma alanlarına ilişkin teorik bilgilerin piyasa uygulamaları ile paralel olarak öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu derste, Maliyet muhasebesi bilim dalına ilişkin teoriler uygulama örnekleriyle birlikte öğretim üyesi tarafından aktarılacak ve genellikle öğrencilerin ders konularına aktif katılımı sağlanarak dersler karşılıklı tartışma ortamı içerisinde işlenecektir.


PROF. DR. TÜRKER SUSMUŞ


1 Maliyet, harcama, gider kavramlarını anlayabilmek, maliyetleri sınıflandırabilmek,
2 Maliyetlerin dağıtılması ve hesaplanmasında kullanılan yöntemleri kavrayabilmek,
3 Stok değerleme yöntemlerini kavrayabilmek, üretim maliyetlerini hesaplayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Faaliyet Giderleri ve Üretim Maliyeti Ayrımı, Sabit, Değişken, Yarı Değişken ve Yarı Sabit Giderler, Satılan Mamullerin Maliyeti Tablosu, Gelir Tablosu ve Bilanço İlişkisi, Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri ve Stok Değerleme Yöntemleri, İşçilik giderleri ve Ücret Bordrosu, Genel Üretim Giderleri ve Bütçelenmesi, Gider Türleri ve Gider Yerleri, Maliyetlerin Dağıtım Yöntemleri, Sipariş Maliyetleme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel Esaslar – Maliyet Muhasebesinin Amaçları, Maliyet-Gider-Harcama Kavramları, Ticari, Üretim ve Hizmet işletmelerindeki Maliyet kalemlerinin irdelenerek karşılıklı olarak tartışılması
2 Üretim Maliyetleri, Maliyetlerin Sınıflandırılması, Üretim, Ticaret ve Hizmet İşletmelerinde Satışların Maliyeti Tablosunun Hazırlanması, Gelir Tablosu ile ilişkilendirilmesi
3 İlk Madde ve Malzeme Giderleri, Hammadde ve Yardımcı Maddelerin siparişinde ve tüketilmesinde kullanılması gereken belgelerin tanıtılması ve belge akış sisteminin oluşturulması, Stok Değerleme Yöntemleri
4 Stok Değerleme Yöntemleri ve Stok Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi
5 İşçilik Giderlerinin izlenmesi, Ücret tahakkuk hesaplamalarının yapılarak bordro düzenlenmesi
6 Genel Üretim Giderleri ve bütçelenmesi (Bölüm 5), 7/A ve 7/B Maliyet Muhasebesi Muhasebeleştirme Uygulamaları
7 7/A ve 7/B Maliyet Muhasebesi Muhasebeleştirme Uygulamaları
8 Ara sınav
9 Maliyet Giderlerinin Dağıtımı – İşletmelerde Gider Yerlerinin oluşturulması ve Gider Türlerinin tanıtılması, İşletmelerde Maliyet sisteminin Kurulması çalışmaları
10 I. Dağıtım, II. Dağıtım: Direkt Dağıtım Yöntemi
11 Maliyet Giderlerinin Dağıtımı – II. Dağıtım: Kademeli Dağıtım, Matriks Dağıtım
12 Maliyet Giderlerinin Dağıtımı – Üçüncü Dağıtım
13 Bir üretim işletmesine ait geniş bir maliyet hesaplama uygulaması ve bu uygulamanın tartışılması
14 Sipariş Maliyet Sistemi
15 Sipariş Maliyet Sistemi
16 Final sınavı

Süleyman Yükçü, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, 2022Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4
ÖÇ 2 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3
ÖÇ 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek