GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008122006 GENEL İKTİSAT Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, temel iktisadi konularda öğrencilerin teorik bilgiler edinmelerini sağlamak ve ekonomik olayların nasıl analiz edileceğini öğretmektir.


Prof. Dr. Mehmet GÜÇLÜ


1 Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme
2 İktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri sunabilme
3 Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İktisada ilişkin temel kavramlar, fiyat sistemi, arz ve talep teorileri, tüketim ve üretim teorisi, milli gelir, enflasyon, işsizlik, para teorisi, dış ticaret teorisi, finansal krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma politikası, bütçe dengesi, özelleştirme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi Temel kavramlar (iktisat, mal, hizmet, karar birimleri, ekonominin temel sorunları, fayda, üretim, tüketim, tasarruf, yatırım,para)
2 Talep (tanım, talep kanunu, talebi etkileyen faktörler, talep eğrisi, talep değişmesi)
3 Arz (tanım, arzı etkileyen faktörler, arz eğrisi, arz değişmesi)
4 Piyasa Denge Fiyatının Oluşumu (tam rekabet piyasası, piyasa dengesi
5 Tüketim teorisi (Tüketici Davranışı ve Fayda Maksimizasyonu)
6 Üretim Teorisi (üretim süreci ve üreticinin karını maksimize etmesi)
7 Ara Sınav
8 Milli gelir (tanımı, unsurları, oluşumu)
9 Enflasyon (tanımı, türleri, nedenleri, etkileri)
10 İşsizlik (tanımı, türleri, nedenleri, etkileri)
11 Para teorisi (para tanımı, türleri, paranın makroekonomideki rolü, para ve mal piyasalarında denge, para miktarı ve fiyatlar genel düzeyi ilişkisi, para politikası araçları)
12 Dış ticaret teorisi (dış ticaretin nedenleri, dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası ve araçları, ödemeler bilançosu)
13 Kayıt dışı, Özelleştirme (tanımı, unsurları, oluşumu)
14 Kamu dengesi (kamu gelir ve harcamaları, bütçe açığı)
15 Finansal Krizler (tanımları, nedenleri, etkileri)
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ünsal, E. (2017), Makro İktisat, 11. Basım, Murat Yayınları, Ankara. Erdal ÜNSAL, Mikro İktisat, İmaj Yayınevi, 10. Baskı, Ankara, 2014. Alkçar, B (2016), Verilerin Dili: Ekonomiyi Nasıl Okumalıyız?, TBB, İstanbul The Economist (2006), Guide to Economic Indicators: Making Sense of Economics, Profile Books, London. Case, K. E, Fair, R. C and Oster, S. M (2016), Principles of Economics, 12th. Edition, Prentice Hall Int. Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2005. Ahmet Şahinöz, Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2001.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 25 3 75
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
Okuma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3
ÖÇ 2 4 4 4 4 3 3 4 2 4 5 5 5 5
ÖÇ 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek