GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008272009 YARATICI EKONOMİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, yaratıcılığın ne olduğunu, yaratıcı endüstrilerin gelişmesini belirleyen faktörleri ve toplumun gelecekte daha fazla yenilik ve yaratıcılık ile tanımlanacağını işaret eden gelişmelerin analiz edilmesi gibi konuları kavrayabilmelerini ve yorumlayabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Neşe Kumral


1 Yaratıcılık kavramını iktisadi açıdan tanımlayabilme.
2 Yaratıcı sınıf, yaratıcı endüstriler ve yaratıcı kümeler kavramlarını tanımlayabilme.
3 Fordist ve Post-Fordist dönemde yaratıcılık ve teknoekonomik paradigma ilişkisini kurabilme.
4 Teknoloji, talep ve turizmin yaratıcı ekonomideki yeri ve önemini analiz edebilme.
5 Yaratıcı endüstrilerin küresel ticaretteki yerini analiz edebilme.
6 Dünya’daki yaratıcı bölgelere dair farklı örneklerden yola çıkarak Türkiye’nin yaratıcı kapasitesine dair sentez yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yaratıcılık konseptinin tanımlanması. Bilgi, yenilik, buluş ve öğrenmenin tanımlanması. Yaratıcı ekonomi, yaratıcı şehirler ve bölgeler. Yaratıcı sınıf, yaratıcı endüstriler ve yaratıcı kümeler. Fordist dönemde yaratıcılık ve teknoekonomik paradigma ilişkisi. Post-fordist dönemde yaratıcılık ve teknoekonomik paradigma ilişkisi. Yaratıcı merkezlerin belirleyicileri olarak teknoloji, yetenek ve tolerans. Yaratıcı ekonomilerin büyük etkileyenleri olarak teknoloji, talep ve turizm. Yaratıcı endüstrilerin küresel ticaretteki yeri. Amerika ve Avrupa’dan yaratıcı bölgelere dair örnekler. Türkiye’nin yaratıcı kapasitesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yaratıcılık kavramının tanımı
2 Bilgi, yenilik, buluş ve öğrenme kavramlarının tanımı
3 Yaratıcı ekonomi, yaratıcı şehirler ve bölgeler
4 Yaratıcı sınıf, yaratıcı endüstriler ve yaratıcı kümeler
5 Dijital teknolojiler ve yaratıcı endüstriler
6 Digital teknolojiler ve yaratıcı endüstriler
7 Yaratıcı meslekler
8 Ara Sınav
9 Yaratıcı endüstriler ve ekonomik kalkınma
10 Yaratıcı endüstrilerin küresel ticaretteki yeri
11 yaratıcı bölge örnekleri
12 yaratıcı bölge örnekleri
13 Türkiye’nin yaratıcılık kapasitesi
14 Türkiye’de yaratıcı endüstriler'in İBBS -2 Bölgeleri düzeyinde analizi
15 Türkiye’de yaratıcı endüstriler'in İBBS -2 Bölgeleri düzeyinde analizi
16 Final Sınavı

.UNCTAD 2022 Creative Industry 4.0: Towards a new globalized Creative Economy .UNCTAD 2022 Creative Economy Outlook 2022 .UNESCO 2021 Cultural and Creative Industries In the Face of COVID-19 An Economic Impact Outlook . WB Group 2020 Orange Economy: As a Driver of Jobs for Youth. .DCMS, 2019. DCMS Sector Economic Estimates: Methodology Caramiaux, B., Lotte, F., Geurts, J., Amato, G., Behrmann, M. vd., 2019. AI in the media and creative industries, Araştırma Raporu, New European Media (NEM). .Innovate UK, 2018. The immersive economy in the UK:The growth of virtual, augmented and mixed reality Technologies. .Internet Society, 2019. Internet Society Global Internet Report: Consolidation in the Internet Economy •Amabile, T.M., 2018. Creativity and the Labor of Love.The Nature of Human Creativity, Edt: Sternberg,R.J. ve Kaufman, J.C., Cambridge University Press. .Bakhshi, H. and Yang, L., 2018. Creativity and The Future of Work. NESTA. .Bakhshi, H., 2019. The Creative Industries and Industrial Policy: The UK Case. A Research Agenda for Creative Industries, Edt: Cunningham, S., ve Flew, T., Edward Elgar Publishing. .KEA, 2019. Impulse paper on the role of cultural and creative sectors in innovating European industry. .WEF, 2018. Creative Disruption: The impact of emerging technologies on the creative economy, Whitepaper, Şubat, http://www3.weforum.org/ .UNCTAD, 2008. Creative Economy Report: The challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making. . UNCTAD, 2010. Creative Economy Report 2010:Creative Economy: A Feasible Development Option. .UNCTAD, 2018. Technology and Innovation Report: Harnessing Frontier Technologies for Sustainable Development. . UNCTAD, 2019. Digital Economy Report 2019: Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries, UN, New York. .UNESCO, 2013. Creative Economy Report 2013 Special Edition: Widening Local Development Pathways. .UNIDO, (2014). The Creative Ecosystem: Facilitating the Development of Creative Industries, Research, Statistics And Industrial Policy Branch Working Paper 08/2014, Vienna, Austria,. .UNIDO, 2019. Industrial Development Report 2020: Industrializing in the digital age.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 8 2 16
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 3
ÖÇ 2 5 5 5 3 3
ÖÇ 3 5 5 4 3 3
ÖÇ 4 5 5 4 3 3
ÖÇ 5 4 5 4 3 4
ÖÇ 6 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek