GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303006162007 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin birincil amacı öğrencilerin bugüne kadar edindikleri teorik altyapıyı analitik bir biçimde kullanmalarına olanak tanıyacak şekilde Türkiye’deki güncel sorunlar ve gelişmeleri tartışmaktır.


Prof.Dr. Aslıhan Aykaç Yanardağ


1 ÖÇ1. Teorik altyapının ve kavramsal temelin güçlendirilmesi
2 ÖÇ2. Güncel sorunlara farklı yaklaşımların tartışılması
3 ÖÇ3. Teorik yaklaşımlarla güncel sorunların analiz edilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Özellikle Türkiye’de vatandaşlık tanımı, buna bağlı olarak ortaya çıkan kimlik sorunları ve bu sorunlara yönelik farklı yaklaşımlar, toplumsal hayatta yaşanan gelişmelere koşut düşünsel gelişmeler dersin ana akışını belirleyecektir. Yer yer tarihsel gelişmeye değinilse de ders özellikle güncel konuların çözümlemesi üzerine kurgulanmıştır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yurttaşlık
3 Milliyetçilik
4 Demokrasi
5 Sivil Toplum
6 Laiklik, Din, Siyasal İslam-I
7 Laiklik, Din, Siyasal İslam-II
8 Ara sınav
9 Kadın Sorunu-I
10 Kadın Sorunu-II
11 Etnik Kimlik
12 Sınıfsal Kimlik
13 Devletin Ekonomik Rolü-I
14 Devletin Ekonomik Rolü-II
15 Genel Değerlendirme ve Sonuç
16 Final Sınavı

Tom Bottomore, Siyaset Sosyolojisi, İletişim Yayınları, 2020. Feride Acar ve Hasan Faruk Uslu, Siyaset Sosyolojisi Temel Yaklaşımlar - Yeni Tartışmalar, dipnot yayınları, 2021. Ünsal, Artun (der.), 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Tarih Vakfı, 1998. •Tunçay, Mete (der.), 75 Yılda Düşünceler Tartışmalar, Tarih Vakfı, 1998. •Hacımirzaoğlu, Ayşe Berktay (der.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı, 1998. •Baydar, Oya ve Gülay Dinçel (der.), 75 Yılda Çarkları Döndürenler, Tarih Vakfı, 1998. •Keyder, Çağlar, Ulusal Kalınmacılığın İflası, Metis, 1993. •Göle, Nilüfer, Modern Mahrem, Metis, 2001. •Keyman, E. Fuat, ve Ali Yaşar Sarıbay (der.), Global Yerel Ekseninde Türkiye, Alfa, 2002. •Buğra, Ayşe, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İletişim 2008. •Bora, Tanıl, Türkiye’nin Linç Rejimi, İletişim, 2008. •Keyman, E. Fuat, ve Ali Yaşar Sarıbay (der.), Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam, Vadi, 1998.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 4 6 24
Proje Sunma 4 1 4
Bireysel Çalışma 16 1 16
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 16 2 32
Okuma 20 1 20
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 5 3
ÖÇ 2 3 5 3
ÖÇ 3 3 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek