GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303008112005 TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli Ders Grubu 4 7 7,00

Lisans


Türkçe


Türk Siyasal Hayatında Güncel Sorunlar dersi kapsamında 2000’li yıllarda Türk siyasetinde temel sorun boyutları olarak karşımıza çıkan ve siyasal hayatta tartışılan başlıca meselelerin öğrencilere sebep sonuç ilişkisi bağlamında tanıtılması amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Hande Erol


1 Günümüz Türk siyasetinin temel dinamiklerini kavrayabilme,
2 Çok partili hayata geçişten günümüze Türk siyasetindeki devamlılık gösteren olguları analiz edebilme,
3 Türk politik sisteminin güncel uygulamaların ve değişim çabalarını analiz edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında Türkiye’de yurttaşlık, sivil toplum örgütlenmeleri, demokratikleşme, ordu-siyaset ilişkisi, milliyetçilik ve dindarlığın yükselişi, alternatif hükümet sistemleri,seçim sistemleri, seçmenlerin oy verme davranışları, kentleşme-siyaset ilişkisi ele alınmaktadır. Dersi alan öğrencilerin yukarıda belirtilen temel sorun boyutları ve konulara ilişkin derse aktif katılımını sağlamaya özendirmek amacıyla, ders tartışmalar ekseninde işlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, ders günlerinde Türkiye siyasetindeki aktüel konular da ilgili ders zaman aralığında gündeme dahil edilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Türkiye’de Siyasal Sistem ve Kurumsal Düzenlemeler
3 Türkiye’de Siyasal Sistem ve Kurumsal Düzenlemeler
4 Siyasal Kültür ve Aktörler - Türkiye'de Siyasal Katılma ve Siyasal Kültür -Türkiye'de Siyasal Partiler
5 -Türkiye’deki Sivil Toplumun Gelişimi - Medya ve Siyaset
6 -Din-İdeoloji ve Siyaset - Osmanlı Cumhuriyet Geleneği ve Etnisite Sorunu
7 Genel Değerlendirme
8 Ara Sınav
9 Türkiye'de Kadın Sorunları ve Hareketi
10 İnsan Hakları ve Türkiye
11 Türkiye'de Siyasetin Finansmanı
12 Güncel tartışmalar
13 Güncel Tartışmalar
14 Güncel Tartışmalar
15 Güncel tartışmalar
16 Final Sınavı

- Türkiye’nin Siyasal Gelişmeleri (1923-2018), Rıdvan Akın, Nora, 2022, 480 s. - Türk Siyasal Hayatı, Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay (ed.), Sentez, 2014, 607 s. - Türkiye'nin Siyasal Hayatı, Davut Dursun, Beta, 2018. - Türkiye’de Siyasal Yaşam- der. Mehmet Kabasakal- İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları - Türk Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu - Modern Türkiye’nin Tarihi- Feroz Ahmad - Kısa Türkiye Tarihi- Sina Akşin •Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme; 3.Baskı, (ed.)Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay, Alfa Aktüel, Bursa,2007. •75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998. •Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001. •Harald Schüler, Türkiye’de Sosyal Demokrasi Particilik Hemşehrilik Alevilik, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998. •Kemal Karpat; İslam’ın Siyasallaşması, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004. •Mustafa Erdoğan; Anayasacılık, Parlamentarizm, Silahlı Kuvvetler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993. •Ömer Çaha; Türkiye’de Seçmen Davranışı ve Siyasi Partiler, Orion Kitabevi, Ankara, 2008. •Hakan Yavuz; Modernleşen Müslümanlar, (çev. Ahmet Yıldız), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2005.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 20 3 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 7 49
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 7 56
Toplam İş Yükü (saat) 209

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 3 4 2 4 2
ÖÇ 2 2 2 5 2 4 2
ÖÇ 3 2 3 5 1 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek