GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303008242009 MEDENİ HUKUK Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Kişiler ve eşya hukuku konularında beceri kazandırmak


Dr. Öğr. Üyesi Esin Gürbüz Güngör


1 Medeni hukuka ilişkin temel kavramları bilebilmek
2 Medeni hukukun diğer hukuklarla ilişkisini tanıyabilmek
3 Kişiler hukukuna ilişkin olayları analiz edebilmek
4 Eşya hukukuna ilişkin olayları yorumlayabilmek
5 Mahkemeler tarafından verilen kararları belirli ölçüde yorumlayabilmek
6 Medeni hukuka ilişkin dünyadaki farklı uygulamaları analiz eder.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Medeni Hukukunun temel kavramları, kaynakları, kişiler hukuku, eşya hukuku (zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, sınırlı ayni haklar) anlatılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kişilik hakkı ve kişiliğin korunması, ad ve hısımlık
2 Kişisel hal kütükleri, tüzel kişiler
3 Kişisel hal kütükleri, tüzel kişiler, dernekler, vakıflar
4 Eşya hukukuna ilişkin genel açıklamalar, zilyetlik
5 Zilyetlik, Tapu Sicili
6 Tapu Sicili
7 Mülkiyetin Umumi Hükümleri, konusu, içeriği, mülkiyet hakkının türleri
8 Ara Sınav
9 Mülkiyet hakkının türleri, taşınmaz mülkiyeti
10 Taşınmaz mülkiyetinin kapsamı, kat mülkiyeti
11 Taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar
12 İrtifak hakları, taşınmaz yükü, taşınmaz rehni
13 İpotek, taşınır rehni
14 Uygulama
15 Uygulama
16 Final Sınavı

Şendilmen, S. 2022, Medeni Hukuk, A Kadro Yayınları ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2002,Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 15 4 60
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
Okuma 15 2 30
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4
ÖÇ 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3
ÖÇ 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3
ÖÇ 6 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek