GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103E11749 ECONOMICS OF EDUCATION AND HEALTH Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin, eğitim ve sağlık konularının iktisadi hayattaki yeri ve önemini kavramalarını sağlamaktır.


Prof. Dr. Mehmet Karaçuka


1 Eğitim ve sağlık alanlarının genel iktisattaki yerlerini açıklayabilme.
2 Ekonomi teorisini kullanarak eğitim ve sağlık sektörlerinin anlama ve inceleyebilme
3 Türkiye’de eğitim ve sağlığın ekonomideki yerini tarihsel süreçte analiz edebilme.
4 Türk sağlık ve eğitim sistemini başka ülkelerle karşılaştırabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders sağlık ve eğitim ekonomisinin temel konularına giriş niteliğindedir. Sağlık sisteminin işleyişi, eğitim sisteminin işleyişi, devletin müdehalesinin rolü gibi güncel politika konuları ve analiz yöntemleri işlenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitim ekonomisinin tanımı ve kapsamı, giriş ve temel kavramlar
2 Sağlık ekonomisinin tanımı ve kapsamı, giriş ve temel kavramlar
3 Eğitim ve sağlık alanlarının iktisattaki yeri ve önemi
4 Eğitim ve sağlık sektörünün makroekonomik analizi
5 Eğitim ve sağlık sektörünün makroekonomik analizi
6 Eğitim ve sağlık işgücü
7 Tekrar
8 Ara Sınav
9 Sağlık sistemlerinin uluslararası karşılaştırması
10 Eğitim programlarının ekonomik değerlendirmesi ve uluslararası karşılaştırması
11 Türkiye’de tarihsel süreçte eğitim ve sağlığın ekonomideki yerinin gelişimi
12 Türkiye'de eğiim ve sağlık sistemi
13 Sağlık ekonometrisi
14 Eğitim ve Ekonomik Büyüme
15 Tekrar
16 Final Sınavı

Culyer, A. J., Newhouse, J. P., Pauly, M. V., McGuire, T. G., & Barros, P. P. (Eds.). (2000). Handbook of health economics. Elsevier. A. Krueger ve M. Lindahl. Education for Growth: Why and For Whom? Journal of Economic Literature, 39(4):1101–1136, 2001. Johnes, G., & Johnes, J. (Eds.). (2004). International handbook on the economics of education (pp. 613-627). Cheltenham^ eUKNorthampton UK: Edward Elgar. Bradley, S., & Green, C. (Eds.). (2020). The Economics of Education: A Comprehensive Overview. L. Pritchett. Where Has All the Education Gone? The World Bank Economic Review, 15(3): 367–391, 2001. D. Cohen ve M. Soto. Growth and Human Capital: Good Data, Good Results. Journal of Economic Growth, 12(1):51–76, 2007.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 11 2 22
Final Sınavı 21 2 42
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 8 2 16
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
ÖÇ 2 1 4 3 1 5 2 4 3 1
ÖÇ 3 1 2 1 5 4 1 4 2 2 3 1
ÖÇ 4 1 4 3 1 5 2 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek