GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103T11751 ENFORMASYON EKONOMİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, Türkiye’de bilgi teknolojilerinin kullanımını ve bilginin teknoloji yardımıyla yayımını tartışmaktır.


Prof. Dr.Mehmet KARAÇUKA


1 Temel bilimsel araştırma, teknoloji ve enformasyon konseptlerini kavrayabilme
2 Fordist dönem ve Post-Fordist dönem teknoekonomik paradigmalarını tanıyabilme
3 Bilgiye dayalı ekonomi ve bilgi toplumu kavramlarını tanımlayabilme
4 Bilgi toplumunda uygulanan ve uygulanması tavsiye edilen kalkınma stratejilerinin analiz edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel bilimsel araştırma, teknoloji ve yenilik, teknolojik değişim, tekno-ekonomik paradigmalar, tekno-ekonomik paradigmadaki değişmeye bağlı olarak sosyo-kurumsal alandaki değişim, Fordist tekno-ekonomik paradigmanın değişimi, bilgiye dayalı ekonomi ve bilgi toplumu, bilgi toplumunda kalkınma stratejileri, işletme bazında enformasyonun yönetimi, bilgi ekonomisinin reddettikleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel bilimsel araştırma, teknoloji ve yenilik
2 Teknolojik değişim
3 Teknoekonomik paradigmalar (Fordist Dönem)
4 Fordist teknoekonomik paradigmanın değişimi
5 Teknoekonomik paradigmalar (Post-Fordist Dönem)
6 Teknoekonomik paradigmadaki değişmeye bağlı olarak sosyo-kurumsal alandaki değişim
7 Teknoekonomik paradigmadaki değişmeye bağlı olarak sosyo-kurumsal alandaki değişim
8 Ara Sınav
9 Bilgiye dayalı ekonomi
10 Bilgi toplumu
11 Bilgi toplumunda kalkınma stratejileri
12 Bilgi toplumunda kalkınma stratejileri
13 İşletme bazında enformasyonun yönetimi
14 Bilgi ekonomisinin reddettikleri.
15 Bilgi toplumunun geleceği
16 Final Sınavı

Şiir Erkök Yılmaz, Yenilik Ekonomisi, efil yayınevi yayınları, 2020. Arif Özaydın, Bilgi Ekonomisi, seçkin kitabevi, 2019. Knut Ingar Westeren, Foundations of the Knowledge Economy Innovation, Learning and Clusters, Nord-Trøndelag University College, Norway, 2012. İlker Belek, Postkapitalist Paradigmalar Postkapitalizm - Endüstri Ötesi Toplum - Post Fordizm - Esnek Uzmanlaşma, sorun yayınları, 1999 Mustafa Çoruh, Bilişim Teknolojileri Ekonomisi Toplumu, post post yayıncılık, 2016 Freeman C. and Luc S., Yenilik İktisatı, Tübitak Yayınları, Ankara, 2003. Erkan H., Bilgi Toplumu, Türkiye İş Bankası Yayınlar, İstanbul, 1994. Freeman C. and F. Louca, As Times Go By, Oxford University Pres, New York, 2002.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 1 1 1 5 5 3 5 2
ÖÇ 2 5 3 1 2 5 4 5 2 4
ÖÇ 3 5 3 1 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek