GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103T11740 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Kıymetli evrak türleri, ticari hayatın gereğinden çabukluk, tedavül kolaylığı ve güvenlik ihtiyacından doğmuştur; özellikle kambiyo senetleri kredi ve ödeme aracıdır. Bu ders kapsamında, bir yandan teorik olarak kıymetli evrak hukukunun doğumu ve gelişmesi, kambiyo senetleri ve diğer kıymetli evrak türleri, kıymetli evrakın düzenlenmesi ve devri gibi konular incelenecek, diğer yandan da uygulamada kıymetli evrakla ilgili karşılaşılacak sorunlar ve çözüm yolları incelenerek kıymetli evrak düzenlenirken, devrederken veya devralırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılacaktır. Böylece işletme bölümü öğrencilerinin, kambiyo senetleri ve diğer kıymetli evraka ilişkin hükümler konusunda bilgi edinmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Esin GÜRBÜZ GÜNGÖR


1 Kıymetli evrak hukuku alanında temel bilgiler edinerek ve hukukun kaynaklarına ulaşma, bilgi edinme ile yorumlama yöntemlerini öğrenerek hukuk kurallarının amacını benimsemek ve adil bakış açısı kazanmak,
2 İşletmelerin ticari ilişkileri konusundaki hukuki sorunlarını bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek,
3 Kıymetli evrak hukuku alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı temel bilgileri kullanabilmek ve işletmenin diğer alanlarında edinilen bilgilerle ilişkilendirebilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında, kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) ve diğer kıymetli evrak türleri, kıymetli evrakın düzenlenmesi, devri, ödenmesi, ödenmemesinin sonuçları gibi konular incelenecek ve uygulamadaki kıymetli evrak ilişkilerinden doğan sorunlar ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kıymetli evrak kavramı ve temel özellikleri
2 Kıymetli evrakın sınıflandırılması
3 Devir şekilleri bakımından kıymetli evrak türleri; nama, emre ve hamile düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri
4 Kıymetli evrakta def’iler, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali
5 Kambiyo senedi türleri, düzenleme ehliyeti
6 Poliçede şekil şartları,
7 Poliçede kabul etme, ciro, aval, ödeme
8 Arasınav
9 Poliçede kabul etmeme ve ödememe hallerinde başvuru yolları ve zamanaşımı
10 Bononun niteliği ve şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe hükümleri
11 Çekin niteliği ve şekil şartları,
12 Çekin devri ve çekte ödeme
13 Menkul kıymetler
14 mevzuatımızdaki diğer kıymetli evrak türleri
15 Uygulamadaki kıymetli evrak ilişkilerinden doğan sorunların incelenmesi
16 Final sınavı

- Mahmut Coşkun, 2022, Kıymetli Evrak Hukuku, Seçkin Yayıncılık - İmregün, Oğuz, Kıymetli Evrak Hukuku - Tekil, Fehiman, Kıymetli Evrak Hukuku - Kınacıoğlu, Naci, Kıymetli Evrak Hukuku - Poroy/Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları - Pulaşlı, Kıymetli Evrak Hukuku - Göle, Bankacılar İçin Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi ve Ticari Senetler - Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku - Bahtiyar, Kıymetli Evrak Hukuku Ders Notları - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat - Mahkeme kararlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 6 60
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 5 3
ÖÇ 2 3 4 5 3
ÖÇ 3 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek