GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103T11742 OYUN TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu teorik dersin amacı katılımcılara metodolojik düşünme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Teorik bilginin yanısıra seçilen ve analiz edilen örneklerle katılımcıların oyun kavramını, elemanlarını ve fonksiyonlarını anlamaları sağlayacak temel bilginin verilebilmesidir.


Prof.Dr. Mehmet Karaçuka


1 Oyun teorisinin kavramlarını, elemanlarını kavrayabilme.
2 Oyun teorisi modellerini matematiksel fonksiyonlarla tanımlayabilme.
3 Ekonomik ajanlar arasındaki ilişkileri oyun teorisi çerçevesinde analiz edebilme.
4 Oyun teorisi literatürünü takip edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Oyunların Tanımlanması, sınıflandırılması ve formüle edilmesi, Sıfır Toplamlı oyunlar, pozitif toplamlı oyunlar, Oyunların çözümleri: Minimaks, maksimin stratejileri, Tam Bilgi Altında Statik Oyunlar, Nash dengesi, Nash dengesinin tanımı ve doninant stratejiler, Karma stratejiler, Nash dengesinin varlığı, Tam ve mükemmel bilgi altında dinamik oyunlar, Stackelberg Modeli, Tam fakat mükemmel olmayan bilgi altında iki-aşamalı oyunlar, İki Aşamalı tekrarlanan oyunlar, Sonsuz tekrarlanan oyunlar, Tekrarlanan oyunlarda Nash Dengesi,


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oyunların Tanımlanması, sınıflandırılması ve formüle edilmesi
2 Sıfır Toplamlı oyunlar, pozitif toplamlı oyunlar, tekrarlanan oyunlar Oyunların çözümleri: Minimaks, maksimin stratejileri
3 Tam Bilgi Altında Statik Oyunlar Normal formdaki oyunlar ve Nash dengesi, Nash dengesinin tanımı ve doninant stratejiler
4 Tam Bilgi Altında Statik Oyunlar Normal formdaki oyunlar ve Nash dengesi, Nash dengesinin tanımı ve doninant stratejiler Uygulama: Cournot modeli
5 Karma Stratejilerde Denge Karma stratejiler, Nash dengesinin varlığı, dominant stratejiler.
6 Tam Bilgi Altında Dinamik Oyunlar Tam ve mükemmel bilgi altında dinamik oyunlar: Teori Stackelberg Modeli
7 Tam Bilgi Altında Dinamik Oyunlar Tam fakat mükemmel olmayan bilgi altında iki-aşamalı oyunlar: Teori Tarifeler ve Uluslararası rekabet
8 Ara Sınav
9 Tekrarlanan Oyunlar İki Aşamalı tekrarlanan oyunlar: Teori Sonsuz tekrarlanan oyunlar Tekrarlanan oyunlarda Nash Dengesi Örnek: Cournot modelinde gizli anlaşma Etkin ücret ve zaman tutarlı para politikası
10 Tekrarlanan Oyunlar İki Aşamalı tekrarlanan oyunlar: Teori Sonsuz tekrarlanan oyunlar Tekrarlanan oyunlarda Nash Dengesi Örnek: Cournot modelinde gizli anlaşma Etkin ücret ve zaman tutarlı para politikası
11 Rekabet altında karar verme: oyun teorisi uygulamaları.
12 Rekabet altında karar verme: oyun teorisi uygulamaları.
13 Sunum ve sınıf içi tartışma
14 Karar analizi altında uygulama örnekleri ve sunum
15 Karar analizi altında uygulama örnekleri ve sunum
16 Final Sınavı

Ensar Yılmaz, Oyun Teorisi, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2012 Khalik G. Guseinov, Emrah Akyar, Serkan A. Düzce, Oyun Teorisi Çatışma ve Anlaşmanın Matematiksel Modelleri, Seçkin yayıncılık, 2014 Erik Angner, A Course inBehavioral Economics, Palgrave, 2016 Gibbons, Robert, Game Theory for Applied Economists, Princeton University 41, New Jersey,1992. Bakoğlu, H. Oyun Teorisi, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir,1991. Friedman, James,(1990) Game Theory with Applications to Economics, 2nd ed., Oxford University Press. McMillan, John, (1992) Games, Strategies, and Managers. Oxford: Oxford University Press. Osborne Martin J. (2004), An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, New YorkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 2 32
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 3 3 2 2
ÖÇ 2 5 5 2 3 3 2
ÖÇ 3 5 5 5 4 4 3
ÖÇ 4 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek