GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103T11835 PİYASA GÜCÜ VE REGÜLASYON Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı endüstri iktisadını geleneksel ve modern yaklaşımlar çerçevesinde inceleyerek temel kavramlara, politika önerilerine açıklık getirebilmek, yorumlayabilmek ve piyasada oluşan gücün ve bazı durumlarda oluşan regülasyon gerekliliğini anlaşılabilir hale getirmektir.


Assist.Prof.Dr.Utku Akseki


1 Endüstriyel faaliyet, rekabet teorisi, piyasa gücü ve regülasyon kavramlarını özümseyebilmek
2 Uluslararası rekabet ortamını ve önemini anlayabilmek
3 Firmaların ve devletin uyguladıkları rekabet politikalarının ve regülasyonları sentez edebilmek
4 Ülke rekabet teorilerine ve regülasyon düzenlemelerine yönelik önerilerde bulunabilmek
5 Piyasa gücü oluşumunun ve regülasyonların bu konu ile ilgili alakasını anlayabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Endüstriyel faaliyet kavramının tanımı, diğer faaliyetlerden farkı, yeni endüstriyel sistem ve regülasyon stratejileri, endüstri iktisadının ve rekabet teorisinin konusu, tarihi ve yöntemi, klasik stratejik analiz, stratejik davranış, stratejik yapılanma, stratejik performans, rekabet kavramının stratejik boyutları, regülasyon kavramının stratejik boyutları, uluslar arası rekabet ortamının yarattığı fırsatlar, tehditler ve stratejiler, kamunun yarattığı fırsatlar, tehditler ve firmaların regülasyon stratejileri, arz talep ve piyasa koşullarının rekabet ortamına ve regülasyon stratejileri üzerine etkileri, firmaların ve devletin rekabet ve regülasyon stratejilerini etkileyen güç unsurları, Regülasyonların önemi, Monopolleşme, yıkıcı fiyatlama ve fiyat farklılaştırması, regülasyon, Doğal tekel teorisi ve regülasyonu, oligopol piyasalarının regülasyonu ve piyasa gücünün ölçülmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma haftası
2 Regülasyon ve Rekabet
3 Hukuk ve Regülasyon
4 Piyasa Yapısı
5 Piyasa Stratejisi
6 Rekabet kavramının stratejik boyutları, regülasyon kavramının stratejik boyutları
7 Antitröst Hukuku
8 Ara Sınav
9 Endüstri Düzenlemesi
10 Fiyatlama İlkeleri
11 Kurumlar ve Düzenleme
12 Sosyal Düzenleme
13 Sosyal Düzenleme
14 Çevresel Koruma
15 Tüketici Koruması
16 Final Sınavı

Sherman, R. (2008) Piyasa düzenlemesi, Pearson / Addison Wesley:Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 8 3 24
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 1 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 16 1 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 22 1 22
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 2
ÖÇ 2 2 5 4 3
ÖÇ 3 3 3 5 4 4
ÖÇ 4 2 2 3
ÖÇ 5 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek