GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Ekonometrik kavramları yorumlayabilme.
2 İktisadi konuları ekonometrik olarak analiz edebilme.
3 Ekonometrik paket programları amprik çalışmada kullanabilme.
4 Ampirik bir proje tasarlayabilme ve analiz edebilme.
5 Ekonometrik analiz yapabilme, analiz sonuçları yorumlayabilme ve iktisadi olarak açıklayabilme.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 I. Tanışma II. İktisadi ve Ekonometrik Modeller a) İktisadi Model b) Ekonometrik Model c) Hata Terimi
2 I. Regresyon Parametrelerinin Tahmini a) En Küçük Kareler (OLS) Yöntemi b) Üretim Fonksiyonu Tahminlemesi c) Katsayıların yorumlanması d) Bilgisayar Uygulaması
3 I. OLS Tahmin Edicilerinin Özellikleri a) Beklenen Değer b) Varyans ve Kovaryans c) Güven Aralığı ve Hipotez Testi d) Bilgisayar Uygulamaları
4 I. Ekonometrik Modelin Fonksiyonel Formülasyonu a) Lineer Model b) Lineer –Log Model c) Log-log Model d) Polinomial Model e) Esneklik Katsayılarının Hesaplanması
5 I. Uygun Modelin Seçimi a) Dışlanan Değişkenler b) Önemsiz Değişkenler c) Model Seçim Kriterleri d) Ramsey Reset Test e) LM Test f) Bilgisayar Uygulamaları
6 I. Kalitatif Bağımsız Değişkenler a) İki Kategorili Değişkenler b) İkiden Fazla Kategorili Değişkenler c) Sabit Katsayısı Üzerine Etki d) Eğim Üzerindeki Eki e) Sabit ve Eğime Birarada Etki f) İşgücü Piyasası Üzerine Uygulamalar
7 I. Kalitatif Bağımsız Değişkenlerin Kullanılması a) Mevsimsel Etkiler b) Yapısal Değişmeler c) Bilgisayar Uygulamaları
8 ARA SINAV
9 I. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi a) Değişen Varyansın Yapısı b) Değişen Varyans Testleri c) GLS d) Bilgisayar Uygulamaları
10 I. Dinamik Modeller ve Otokorelasyon a) Otokorelasyonun Yapısı b) Birinci Derece Otokorelasyon c) AR (1) Modelin Tahmini
11 I. Dinamik Modeller ve Otokorelasyon a) Yüksek Derece Otokorelasyon b) Bilgisayar Uygulamaları
12 I. Öngörü a) Dönem içi ve Dönem Sonrası Öngörü b) Şarta Bağlı ve Şartsız Öngörü c) Bilgisayar Uygulamaları
13 I. Öngörü a) Modellerin Değerlendirilmesi b) Bilgisayar Uygulamaları
14 I. Durağan Olmayan Zaman Serileri a) Durağan ve Durağan Olmayan Değişkenler b) Birinci Derece Otoregregresiv Model c) Rassal Yürüyüş Modelleri
15 I. Eşbütünleşme a) Sahte Regresyon b) Birim Kök Testleri c) Eşbütünleşme d) Bilgisayar Uygulamaları
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 10 3 30
Bireysel Çalışma 12 1 12
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 2 2
ÖÇ 2 5 3 4
ÖÇ 3 5 3 3 3 4
ÖÇ 4 5 5 3 4
ÖÇ 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek