GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103E11845 SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin, • kalkınma sürecinde insan faktörünün önemini kavrayabilmesini • sürdürülebilir insani kalkınmayı etkileyen diğer süreçleri anlayabilmesini ve bu süreçleri farklı yönlerden analiz edebilmelerini sağlamaktır.


Dr. Özge Kozal


1 Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin kavramları tanımlayabilme,
2 Sürdürülebilir insani kalkınma hakkında iktisadi yorum yapabilme,
3 Kalkınma teorileri ile sürdürülebilir insani kalkınmayı ilişkilendirebilme,
4 İktisadi süreçte insani kalkınmaya etki eden faktörleri analiz edebilme
5 Sürdürülebilir insani kalkınmayı ülke örnekleriyle açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Büyüme, kalkınma, büyümenin sınırları, klasik kalkınma yaklaşımları, sürdürülebilir insani kalkınma, gezegensel sınırlar, döngüsellik, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma – Dersin Gerekçesi ve Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri
2 Ekonomik performansı nasıl ölçeriz?
3 Sanayi Devriminden ve II. Dünya Savaşından sonra kalkınma düşüncesinin kökleri
4 Kalkınma nedir? Kalkınma ve Büyüme Farkı, Büyüme Sınırlı mıdır?
5 Ülke Sınıflamaları: Farklı Dünyaların Farklı Özellikleri
6 Teorik Arkaplan: Klasik Kalkınma Teorileri
7 Ara Sınav
8 Güncel Yaklaşımlar: Sürdürülebilir İnsani Kalkınma, Gezegensel Sınırlar ve Döngüsellik
9 Binyıl Kalkınma Hedeflerine ve İnsani Kalkınma Raporlarına Bir Bakış
10 Öğrenci Sunumları Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Hedefleri (17 Hedefe İlişkin Sunumlar)
11 Öğrenci Sunumları Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Hedefleri (17 Hedefe İlişkin Sunumlar)
12 Öğrenci Sunumları Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Hedefleri (17 Hedefe İlişkin Sunumlar)
13 Öğrenci Sunumları Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Hedefleri (17 Hedefe İlişkin Sunumlar)
14 Öğrenci Sunumları Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Hedefleri (17 Hedefe İlişkin Sunumlar)
15 Öğrenci Sunumları Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Hedefleri (17 Hedefe İlişkin Sunumlar)
16 Final Sınavı

Todaro, M and Smith S., Economic Development, (12th ed) , Pearson Education, USA, 2015 R. Grabowski and M. P. Shields, Development Economics, Blackwell Publishing. Human Development Reports,UNDP. (1990-2022) Rockström, Johan, et all. "Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity," Ecology and Society 14, No. 2 (2009). United Nations. www.decadeonrestoration.org. February 2020. Accessed: May 17, 2020. https://www.decadeonrestoration.org/ United Nations. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future . United Nations, 1987.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 10 2 20
Bireysel Çalışma 22 2 44
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 20 1 20
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 5 5
ÖÇ 2 5 2 3 5 5
ÖÇ 3 5 3 5 5
ÖÇ 4 5 4 3 5 5
ÖÇ 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek