GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103E11847 ADVANCED MICROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, iktisat teorisinin ileri düzeydeki öğrencilere sunularak ve iktisadi sorunların analizini yaparak mikro iktisadi konuların ve fonksiyonların açıklanılmasını sağlamaktır.


Prof.Dr.Mehmet Karaçuka


1 Mikroiktisat kuramının kavramsal temellerini anlayabilme
2 İleri düzeydeki niceliksel teknikleri, mikro iktisadi problemlerin analizinde kullanabilme
3 Analitik düşünme ve sorun çözme yeteneklerini kavrayabilme.
4 İktisadi sorunların çözümü için politika önerisi geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tüketici Kuramı, Bireysel Talep ve Piyasa Talebi, Üretim Kuramı, Üretimin Maliyeti Kuramı, Kar Ençoklaştırması ve Rekabetçi Arz, Tam Rekabet Piyasalarının Analizi, Monopol ve Monopson, Piyasa Gücüyle Fiyatlama, Monopolcü Rekabet ve Oligopol, Oyun Kuramı ve Rekabet Stratejisi, Faktör Piyasası, Genel Denge ve İktisadi Etkinlik, Asimetrik Bilgiye Dayalı Piyasalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tüketici Kuramı Tüketici Tercihleri, Kayıtsızlık Eğrileri, Bütçe Kısıtı, Tüketici Seçimi, Marjinal Fayda, Fiyat Endeksleri
2 Bireysel Talep ve Piyasa Talebi Bireysel Talep, Engel Eğrisi, Hicks ve Slutsky Gelir ve İkame Etkileri, Piyasa Talebi, Fiyat Elastikiyeti, Tüketici Artığı, Talep Kuramının Matematiksel olarak ele Alınması, Fayda Ençoklaştırılması
3 Üretim Kuramı Üretim Teknolojisi, Eş Ürün Eğrileri, Kısa ve Uzun Dönemde Üretim, Ortalama Ürün ve Marjinal Ürün, Üretim Eğrileri, Ölçeğe Göre Getiri
4 Üretimin Maliyeti Kuramı Maliyetin Ölçülmesi, Kısa ve Uzun Dönemde Maliyetler, Maliyet Eğrileri, Ölçek ve Alan Ekonomileri
5 Üretimin Maliyeti Kuramı (devam) İki Çıktı ile Üretim, Maliyetlerdeki Dinamik Değişme, Maliyet Kuramının Matematiksel olarak ele Alınması
6 Kar Ençoklaştırması ve Rekabetçi Arz Tam Rekabet Piyasaları, Kar Ençoklaştırması, Kısa Dönemde Çıktı Kararı, Firmanın ve Piyasanın Kısa Dönem Arz Eğrisi, Arz Elastikiyeti, Uzun Dönemde Çıktı Kararı, Sanayinin Uzun Dönem Arz Eğrisi, Vergilerin Sanayi Çıktısına Etkileri
7 Arasınav
8 Tam Rekabet Piyasalarının Analizi Devlet Politikalarından Kayıp ve Kazançlar, Tam Rekabet Piyasalarının Etkinliği, Asgari Fiyat ve Ücret Uygulamaları, Fiyat Desteklemeleri ve Üretim Kotaları, İthalat Kotaları ve Tarifeler, Vergi ve Teşviklerin Etkileri
9 Monopol ve Monopson Monopolcü Firmanın Çıktı Kararı, Monopolcü Gücü, Monopolcü Gücünün Kaynakları, Monopol Gücünün Sosyal Maliyeti, Monopson, Monopsoncu Gücü, Monopsoncu Gücünün Kaynakları, Monopsonun Sosyal Maliyeti
10 Piyasa Gücüyle Fiyatlama Tüketici Artığına El Koymak, Fiyat Farklılaştırması Monopolcü Rekabet ve Oligopol Monopolcü Rekabetin Analizi, Oligopol Piyasalarında Denge
11 Monopolcü Rekabet ve Oligopol (devam) Reaksiyon Eğrileri, Cournot Modeli, Stackelberg Çözümü, Bertrand Modeli, Mahkum Çıkmazı
12 Oyun Kuramı ve Rekabet Stratejisi Oyun Oynamak ve Stratejik Kararlar, Baskın Stratejiler, Nash Dengesi, Tekrarlanan Oyunlar, Ardışık Oyunlar, Tehdit bağlayıcılık ve İtibar, Girişi Engelleme, Açıkarttırma
13 Faktör Piyasası Rekabetçi Faktör Piyasaları, Rekabetçi Piyasalarda Denge, Faktör Piyasalarında Monopol ve Monopson Gücü
14 Genel Dengeve İktisadi Etkinlik Genel Denge Analizi, Değişimde Etkinlik, Anlaşma Eğrisi, Eşitlik ve Etkinlik, Üretimde Etkinlik, Piyasalar neden Başarsız Olur?
15 Asimetrik Bilgiye Dayalı Piyasalar Kalite Belirsizliği ve Limon Piyasası, Piyasa Sinyali, Ahlaki Tehlike, Başat Aktör Sorunu
16 Final Sınavı

Pyndyck, R and D. Rubinfeld, (2009) Microeconomics, 7th ed., Pearson Education International, New Jersey (Zorunlu). Varian, H. (1999) Intermediate Microeconomics, 3rd ed, WWNorton and Company, New York (Önerilen)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 8 3 24
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 1 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 16 1 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 4 4
ÖÇ 2 5 4 2 2 2 2
ÖÇ 3 3 5 3 5 5 2 4
ÖÇ 4 5 1 3 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek