GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103T11850 DAVRANIŞ İKTİSADI Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı davranışsal iktisat yaklaşımını açıklamak, davranışsal iktisat altında kullanılan yöntemlerin özümsenmesini sağlamak, geleneksel iktisat teorisini ve yeni yaklaşımları karşılaştırarak bireylerin karar alma süreçlerini analiz etmektir.


Dr. Araş. Gör. Gülçin Gürel Günal


1 Davranışsal iktisat ile ilgili temel kavramları, teorileri ve yöntemleri kavrayabilme.
2 Davranışsal finans ile ilgili temel kavramları, teorileri ve yöntemleri kavrayabilme.
3 Oyun teorisi yaklaşımı ile davranışsal iktisat arasındaki ilişkiyi özümseyebilme.
4 Karar alma sürecinde etkili olan etmenleri analiz edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Kavramlar (Sınırlı Rasyonellik, Risk Ve Belirsizlik Altında Karar Verme, Beklenen Fayda, Piyasa Etkinliği-Beklenti Teorisi, Bayes Teoremi, Olasılık Teorisi, Davranış Motifleri Olarak Adalet, Utanç, Değerler, İnançlar, Tercihler, Seçimler), Davranışsal Finans, Davranışsal Oyun Teorisi, Deneysel İktisat, Nöroiktisat.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersle ilgili açıklamalar, dersin tanıtımı, kapsamı, önemi ve temel kavramlara ilişkin değerlendirmeler.
2 İktisat Okulları ve Davranışsal İktisat Yaklaşımı
3 Davranışsal İktisat Yaklaşımındaki Temel Kavramlar: Sınırlı Rasyonellik, Risk Ve Belirsizlik Altında Karar Verme, Beklenen Fayda
4 Davranışsal İktisat Yaklaşımındaki Temel Kavramlar: Piyasa Etkinliği, Beklenti Teorisi, Bayes Teoremi, Olasılık Teorisi
5 Davranışsal İktisat Yaklaşımındaki Temel Kavramlar: Davranış Motifleri Olarak Adalet, Utanç, Değerler, İnançlar, Tercihler, Seçimler
6 Davranışsal Finans: Finansal Karar, Yatırım Kararları ve Finans Teorileri
7 Ara Sınav
8 Davranışsal Finans: Temelleri, Dinamikleri, Modelleri
9 Davranışsal Finans: Finansal Piyasalarda Anomaliler, Sürü Davranışı, Fiyat Balonları,
10 Davranışsal Finans: Yatırımcı Psikolojisi ve Tüketici Güveni
11 Davranışsal Oyun Teorisi
12 Karar Alma Modelleri
13 Tüketici Davranışlarında Karar Alma Süreci
14 Davranışsal İktisat Uygulamaları, Örnekler.
15 Davranışsal İktisat Uygulamaları, Örnekler.
16 Final Sınavı

Hatime Kamilçelebi, Davranışsal İktisat, IJOPEC Publication, 2019 Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları ve İktisadi Düşünce, Seçkin yayıncılık, 2018 Peter Diamond, Hannu Vartiainen, Davranışsal İktisat ve Davranışsal İktisadın Uygulamaları, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016 Erik Angner, A Course inBehavioral Economics, Palgrave, 2016 Murat Kıyılar ve Murat Akkaya, Davranışsal Finans, Literatür Yayınları, İstanbul, 2016. Devrim Dumludağ, Özge Gökdemir, Levent Neyse, Ester Rubin, İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar, İmge Yayınları, Ankara, 2018 Dan Ariely, Akıldışı Ama Öngörülebilir, Optimist Yayınları, İstanbul, 2017. Sümeyra Gazel, Davranışsal Finans: Psikolojik Eşik ve Önyargılar, Detay Yayıncılık, Ankara, 2016. Colin F. Camerer, George Loewenstein and Matthew Rabin, Advances in Behavioral Economics, Princeton University Press, 2003. Alain Samson, Cass Sunstein, The Behavioral Economics Guide 2017, http://www.behavioraleconomics.com. Richard H Thaler, Misbehaving: The Making of Behavioural Economics, Norton Publishing. Lawrence Blume and Steven Durlauf, Behavioural and Experimental Economics, Macmillian, 2010. Professional and Scholarly Division of the Association of American Publishers, 2008Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24
Ev Ödevi 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 1 2 2
ÖÇ 2 4 1 2 2 2
ÖÇ 3 2 2 2 2
ÖÇ 4 1 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek