GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320203E11809 LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


İngilizce


• Lojistik planlama ve kontrol süreçlerinin tanımlanması • Etkin bir lojistik planlama için gerekli matematiksel modelleme tekniklerinin kullanılabilirliğinin sağlanması


Dr. Öğr. Üyesi Erhan Zalluhoğlu


1 Lojistik ve tedarik zinciri kavramlarının önemini anlayabilmek
2 Mevcut lojistik sistemlerini kritik bir gözle değerlendirebilmek, eksiklerini görerek, daha iyi zincir ve sistemlerin tasarımını yapabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste tedarik zinciri, lojistik, satın alma, üretim planlama, envanter yönetimi, büyük mağazacılık, dağıtım, müşteri konuları ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Lojistik ve Tedarik Zinciri
2 Nihai Müşterinin Tedarik Zinciri İçindeki Yeri
3 Değer ve Lojistik Maliyeti
4 Değer ve Lojistik Maliyeti
5 Uluslararası Lojistik Yönetimi
6 Tedarik Etme Süresi Sınırının Yönetilmesi
7 Tedarik Zincirinin Planlanması ve Kontrolü
8 Tedarik Zincirinin Planlanması ve Kontrolü
9 Çevik Tedarik Zinciri
10 Ara Sınav
11 Tedarik Zincirinin Entegrasyonu
12 Tedarik Zincirinin Entegrasyonu
13 Satın alma ve Tedarik İlişkisi
14 Satın alma ve Tedarik İlişkisi
15 Lojistiğin Geleceği
16 Final

De Villiers, Gerard (2017). Strategic Logistics Management: A Supply Chain Management Approach, Van Schaik Publishers Bhattacharyya, S. K. (2007). Logistics Management: Definitions, Dimensions and Functional Applications. S. Chand Limited Lambert, M. Douglas, Stock, James R. and Ellram Lisa M. (1997). Fundamentals of Logistics Management, Irwin/McGraw-Hill Stock , James and Lambert, Douglas (1993). Strategic Logistics Management, 4th edition, Higher EducationYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 4 2 8
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 5 5 4
ÖÇ 2 2 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek