GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320203E11819 SERVICES MARKETING Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


İngilizce


Hizmet pazarlaması hakkında genel bilgiler, tarihsel gelişim, kavram ve tanımlar, hizmetlerin çeşitleri ve özellikleri, hizmet pazarlaması stratejileri, hizmet pazarlama programlarının öğretilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.


Prof. Dr. Aykan CANDEMİR


1 ÖÇ1. Müşteri ve servis sağlayıcı açısından temel terim ve ilkelerin anlaşılması, hizmet ve ürün pazarlaması arasındaki farlılıklar
2 ÖÇ2. Müşteri bağlılığı, var olan müşteriyi koruma gibi değerlerin anlaşılması
3 ÖÇ3. Rekabetçi konumlandırma ve hizmet pazarlaması stratejilerinin açıklanması
4 ÖÇ4. Üretkenlik, kalite ve hizmet sağlama konularının anlaşılması
5 ÖÇ5. İletişimin hizmet pazarlamasındaki yeri ve bileşenleri

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hizmet sektörüne özgü ana ilkeler, kavramlar ve pazarlama stratejileri ders kapsamında tanıtılacaktır. Hizmet süreci ve sağlanması, müşteri sadakati, fiyatlama, iletişim çeşitli hizmet endüstrilerinde incelenecektir. Pazarlamada ele alınan 4P, hizmet sektöründe 7P’ye genişletilecek, bireysel ve grup çalışmalarıyla da hizmet pazarlamasının anlaşılması sağlanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hizmet Pazarlaması: Kavramlar
2 Hizmetler Bağlamında Tüketici Davranışı
3 Rekabetçi Pazarlarda Hizmet Konumlandırma
4 Hizmet Ürünleri Geliştirme: Ham ürün ve Tamamlayıcı Ürünler
5 Hizmet Dağıtımı
6 Fiyatlama ve Gelir Yönetimi Uygulaması
7 Hizmet Tutundurma
8 Ara Sınav
9 Hizmet Süreci Tasarımı ve Yönetimi
10 Talep ve Üretim Kapasitesi Dengelenmesi
11 Hizmet Çevresi
12 Hizmet Üstünlüğü için İnsan Yönetimi
13 İlişki Yönetimi ve Sadakat Oluşturma
14 Şikâyet Karşılama
15 Hizmet Kalitesi ve Üretkenliği İyileştirme
16 Final Sınavı

- Wirtz, J., & Lovelock, C. (2021). Services marketing: People, technology, strategy. World Scientific. - Adhikari, A., & Adhikari. (2020). Services Marketing Issues in Emerging Economies. Springer. •Lovelock C., “Services Marketing, 5/E”, Yale University, Visiting Professor Jochen Wirtz, National University of Singapore, Prentice Hall, (2004). •Payne A., “The Essence of Services Marketing”, Cranfield School of Mgt., Cranfield, UK, Prentice Hall PTR, (1993) •İlgili kitaplar ve periyodikler tavsiye edilir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 8 4 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
ÖÇ 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3
ÖÇ 3 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 2 5 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek