GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320203T11841 TOPLAM KALİTE FELSEFESİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Günümüzde kullanılan toplam kalite kavramlarını ortaya koyarak toplam kalite felsefesinin temellerini ortaya koymak. Toplam kalite sistemlerinin organizasyonlar için önemini ve sonuçlarını kavrayabilmek


Dr. Öğr. Üyesi. Sertaç ÇAKI


1 Örgütlerde toplam kalite felsefesi ve sistemlerinin nasıl oluşturulduğunu açıklayabilmek..
2 Toplam kalite felsefesi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste toplam kalite felsefesin örgütlerde oluşturulmasına yönelik temel kavramlar ve konular tartışılacaktır. , takım yönetimi ve liderlik rollerinin belirtilmesi amaçlanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Toplam kalite yönetimi modeli oluşturma
2 Kalitenin anlaşılması,
3 Bağlılık ve liderlik,
4 Kalite tasarımı,
5 Kalite sisteminin rolü,
6 Kalitenin planlaması,
7 Sistem tasarımı ve içerikleri,
8 Ara Sınav
9 Sistem dokümantasyonu, uygulanması değerlendirilmesi,
10 Amaçlar ve iyileştirme çevrimi;
11 Kalitenin ölçülmesi,
12 Kalitenin maliyeti,
13 Kalite iyileştirme için araçlar ve teknikler.
14 Örgütsel İletişim ve takım çalışması gereksinimleri,
15 Kalite için takım çalışması yoluyla kültür değişimi
16 Final Sınavı

Besterfield, Dale H., Carol Besterfield, Michna Glen Besterfield, Mary Besterfield, Sacre, (2003), “Total Quality Management”, Third Edition, Prentice Hall.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 20 1 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 3 75
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 5 4 3
ÖÇ 2 2 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek