GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320203E11840 CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Öğrencilere pazarlamada ortaya çıkan yeni yaklaşımları ve bu yaklaşımların yönelik işletmelerin uygulamalarını değerlendirmektir. Günümüzde pazarlamacıları çevreleyen dinamik çevreyi yansıtmak ve stratejik pazarlama kararlarının alınmasında teknolojinin etkisini değerlendirmek de dersin amaçları arasındadır.


Dr. Miray Baybars


1 İşletmelerin dinamik çevredeki stratejik karar alma süreçlerini kavrayabilmek
2 Ortaya çıkan yeni yaklaşımları teknoloji ile ilişkilendirerek anlayabilmek
3 İşletmelerin pazarda değişen koşullara karşı stratejilerini nasıl adapte ettiklerini öğrenmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders, pazarlamadaki yeni kavram ve gelişmelere yönelik bir bakış açısı sağlamayı hedeflemektedir. Mevcut gelişmelerin tartışılması ve iş yaşamındaki uygulamalarının incelenmesi de dersin temel noktalarını oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pazarlamada Güncel Konular Dersine Giriş
2 Globalleşme, Global Pazarlama ve Lokalizasyon
3 Pazarlamada Müşteri Odaklılık ve MİY (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
4 Gerilla Pazarlama ve Buzz Pazarlama
5 Hizmet Pazarlaması
6 Deneyimsel Pazarlama
7 Duygusal Pazarlama
8 Arasınav
9 Dijital Çağda Pazarlama
10 E-İşletme ve E-Pazarlama
11 Sosyal Medya ve Pazarlama
12 Yeşil Pazarlama
13 Pazarlamada Etik ve Sosyal Sorumluluk
14 Dönem Ödevi Sunumları
15 Dönem Ödevi Sunumları
16 Final sınavı

- Baker, Michael and Hart, Susan. (2008), The Marketing Book, 6th Edition, USA: Elsevier Publishing - Timm, Paul R. and Jones, Christopher G. (2005), Technology and Customer Service: Profitable Relationship Building, Prentice Hall - Urban, Glen. (2004), Digital Marketing Strategy: Text and Cases, Prentice Hall - Keegan, Warren J. And Green, Mark. (2008), Global Marketing, Prentice HallYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 10 3 30
Proje Sunma 1 6 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Ev Ödevi 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek