GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320203E11846 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


•Tedarik zinciri yönetiminin temel prensiplerinin anlaşılması.•İmalat ve hizmet işletmelerinde, sipariş verme, satın alma, malzeme teslim alma ve depolama, üretim programlama, paketleme, dağıtım ve müşteri hizmetlerinin tasarımı faaliyetlerinin modellenmesi, planlanması ve kontrolü


Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU


1 İşletmelerin farklı fonksiyonlarında ortaya çıkan problemleri sistem yaklaşımıyla inceleyebilmek, yorumlayabilmek ve fırsatları değerlendirebilmek,
2 Tedarik zinciri yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
3 Tedarik zinciri kararlarının tüm tedarik zinciri gibi firma performansı üzerinde nasıl etkili olduğunun anlaşılabilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste tedarik zinciri yönetimiyle ilgili temel kavram ve yaklaşımların öğretilmesi amaçlamaktadır. Bu derste, Tedarik zinciri performansı, tedarik zincirini yönlendiren faktörler, ağ tasarımı, talep ve arz yönetimi, entegre işlemler planlaması, bilginin değeri ve tedarik zincirinde bilgi teknolojileri konuları ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş
2 Tedarik Zinciri Performansı: Stratejik Uygunluğa Ulaşmak
3 Tedarik Zincirini Yönlendiren Faktörler
4 Tedarik Zincirinde Ağ Tasarımı
5 Tedarik Zincirinde Ağ Tasarımı
6 Tedarik Zincirinde Talep Tahminleme
7 Tedarik Zincirinde Talep Tahminleme
8 Ara sınav
9 Tedarik Zincirinde Toplam Planlama
10 Tedarik Zincirinde Toplam Planlama
11 Tedarik Zincirinde Arz ve Talep Planlama: Tahmin Edilebilir Değişkenliğin Yönetimi
12 Tedarik Zincirinde Arz ve Talep Planlama: Tahmin Edilebilir Değişkenliğin Yönetimi
13 Tedarik Zincirinde Ölçek Ekonomisinin Yönetimi
14 Entegre İşlemler Planlama
15 Bilginin Değeri ve Tedarik Zincirinde Bilgi Teknolojileri
16 Final Sınavı

- Sanders, N. R. (2020). Supply chain management: A global perspective. John Wiley & Sons. - Chopra, Sunil (2010), “Supply Chain Management”, Third Edition, Prentice Hall. - Chopra, Sunil, “Supply Chain Management”, Third Edition, Prentice Hall, 2007. - Bowersox, Donald J., David J. Closs, M. Bixby Cooper, “Supply Chain Logistics Management”, Third Edition McGraw - Hill, 2010. - Simchi – Levi, David, Philip Kaminsky, Edith Simchi – Levi, “ Designing and Managing The Supply Chain”, Third Edition McGraw - Hill, 2010.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 1 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 5 2 5 5
ÖÇ 2 1 5 2 5 5
ÖÇ 3 1 5 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek