GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320203E11848 MARKETING STRATEGY Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Pazar ortamında sürdürülebilir ve rekabetçi bir performans yakalanabilmesi için gereklilikleri ve uygulanabilecek stratejileri anlayabilmek


Ar. Gör. Dr. Miray Baybars


1 Pazar güdümlü stratejik yönetim kavramını anlayabilme
2 Pazar koşullarına uygun pazarlama stratejisi geliştirebilme
3 Uygun pazarlama stratejisi geliştirme yolunda çevresel faktörlerin etkisinin önemini anlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında iki temel stratejik konu olan hedef pazar belirlenmesi ve rekabetçi avantaj yaratılması üzerinde durulacaktır. Ders aynı zamanda değişen pazar çevresi müşteri ve rakip analizi, örgüt kaynakları, rekabetçi pozisyonlar ve konumlandırma stratejileri de derste tartışılacak konular arasındadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Pazar Güdümlü Stratejik Yönetim, Makale sunumu: Marketing Meets Mission, HBR, May-June 2020
3 Stratejik Pazarlama Planlaması;Makale sunumu: Rethinking Marketing HBR, 2010
4 Değişen Pazarlama Çevresi, Makale sunumu:Branding in the Digital Age, HBR, Edelman, 2010
5 Müşteri Analizi, Makale sunumu:The elusive green consumer, HBR, July-August 2019
6 Rakip Analizi, Makale sunumu: Marketing Malpractice, HBR, 2005
7 Örgütsel Kaynak Temelini Anlamak, Makale sunumu: The Female Economy, HBR, 2009
8 ARASINAV
9 Bölümlendirme ve Konumlandırma İlkeleri, Makale sunumu: Getting Brand Communities Right, HBR, 2009
10 Sürdürülebilir Rekabetçi Avantaj Yaratmak, Makale sunumu: The One Number You Need to Grow, HBR, 2003
11 Yeni Pazarlama Karması ile Rekabet Etmek, Makale sunumu: Ending the War between Sales&Marketing, HBR, 2006
12 Yenilikçilik ile Rekabet Etmek
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 FINAL

Marketing Strategy: A Decision-Focused Approach. Orville C. Walker, John, W. Mullins and Jean-Claude Larreche, 2013, McGraw Hill Marketing Strategy and Competitive Positioning. Graham Hooley, Nigel F. Piercy, Brigitte Nicoulaud, John M. Rudd, 2016, Pearson EducationYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Proje Sunma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 50
Proje Sunma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 18 3 54
Proje Sunma 2 15 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Okuma 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4
ÖÇ 2 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4
ÖÇ 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek