GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008342011 COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM MODELS Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Ders genel denge modellerinin temellerini sunmayı amaçlamaktadır.


Dr Öğretim Üyesi Çağaçan Deger


1 Öğrenciler tüketici ve firma optimizasyon problemlerin karakterizasyonunu yapabileceklerdir.
2 Öğrenciler aktör davranışlarının biraraya geldiği bir genel denge modelinin matematiksel altyapısını kurabileceklerdir.
3 Öğrenciler HGD modellerinin kalibrasyonu için gerekli temel bilgilere sahip olacaklardır.
4 Öğrenciler HGD modellerinin sayısal simülasyonu için gerekli yazılım beceeri temellerine sahip olacaklardır.

Birinci Öğretim


Yoktur


Yoktur


Ders HGD modellerinin teorik temellerini kapsamaktadır. Aktör davranışı ve ilgili matematik kapsamdadır. Eğitim gerekli yazılım becerileriyle tamamlanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Modellemeye Giriş
2 Aktör Davranışı; Tüketici Davranışının Temelleri; Fayda maksimizasyonunun görsel ve cebirsel çözümü; Firma davranışı; Kar maksimizasyonu ve faktör talepleri
3 2x2 Donatım ekonomisisin temelleri; Edgeworth Kutusu
4 Edgeworth Kutusu'nda Pareto-etkin dağıtımlar; Rekabetçi piyasa çözümü
5 Sayan (1994) modeli; Cebirsel çözüm; Tasarruf, yatırım ve devletin eklenmesi
6 2x2x2 Ekonomi
7 Vize Sınavı
8 Merkezi ve piyasa çözümü; Pareto etkinlik; Walras kanunu ve birim mal
9 Girdi-Çıktı modelleri; Sosyal hesaplar matrisi
10 Model kalibrasyonu; Açık ve kapalı ekonomi modellerinde kapatma
11 İçiçe geçen optimizasyon problemleri ve ikame esnekliği
12 HGD modellerinde araştırma konuları: Çevre modelleri
13 Dinamik Genel Denge'ye giriş; Sonsuz ufuk probleminde temel kavramlar
14 Sonlu (OLG) ve sonsuz ufuk problemlerinin cebirsel çözümlemesi
15 Dinamik genel denge modellerinin kavramsal çerçevesi
16 Final Sınavı

- [G2012] Gilbert, J. (2012). ARTNeT Introductory Course on CGE Modeling and Trade Policy Analysis. Addres: http://tinyurl.com/oubbt5n Access Date: December 18, 2015. - [HGH] Hosoe, N., Gasawa, K. and Hashimoto, H. (2010). Textbook of Computable General Equilibrium Modeling: Programming and Simulations. Palgrave & McMillan. - [S1994] Sayan, S. (1994). An Analysis of the Effects of the Changes in the Saving Rates Using Neoclassical CGE Models: Lessons from Analytical Solutions to Simple Two-Sector Models with Endogenous Interest Rate. Bilkent Univ Dept of Economics Discussion Paper No 94-11. - [S2011] Starr, R. M. (2011). General Equilibrium Theory: An Introduction. Cambridge University Press. Microeconomics Textbooks: - [K] Koutsoyiannis, A. (.). Modern Microeconomics. MacMillan Press. (A Turkish translation is available). - [N] Nicholson, W. (.). Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. Dryden Press. - [PR] Pindyck, RS and Rubinfeld, DL (.) Microeconomics. Pearson. - [V] Varian, H. R. (.). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. W.W. Norton & Company. … basically, any decent intermediate level microeconomics textbook would do.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 5 2 10
Bireysel Çalışma 16 1 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 18 2 36
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek