GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301001402012 SOSYOLOJİ Ders 1 1 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, öğrencileri, toplumu anlamada kullanılan temel kavramlar ve perspektifler ile tanıştırmayı amaçlamaktadır.


Araş. Gör. Dr. Barış Alpaslan


1 Sosyolojinin temel sorunlarını ve tartışma eksenlerini anlamak.
2 Temel sosyolojik kavram ve paradigmaları anlamak ve günümüz sosyolojisindeki ve iktisattaki yerlerini bilmek.
3 Sosyoloji disiplinine özgü, toplumsallaşma, toplumsal etkileşim, gündelik Yaşam, toplumsal değişim, modern toplumlar, modernlik öncesi toplumlar, postmodernizm, toplumsal tabakalaşma, eşitsizlik, çalışma, toplumsal cinsiyet, toplumsal dışlanma, yoksulluk ve refah gibi temel konularda genel bir perspektif edinebilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bir disiplin olarak sosyolojinin nesnesi, temel soruları, perspektifleri, okulları ve düşünürleri günlük hayattan alınan çeşitli örnekler yardımıyla tanıtılacaktır. Bir yandan iktidar, ideoloji, sosyal eylem, sınıf ve özne gibi temel sosyolojik kavramların tanıtımı ve evrimi anlatılacak, diğer yandan temel metodolojik konular ve bunlara alternatif olarak verilen tepkiler karşılaştırılacak ve tartışmaya açılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin içerik ve kapsamı, sosyoloji tanımları, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler, sosyolojik imgelem
2 Sosyoloji biliminin kurucuları (Comte, Durkheim, Marx ve Weber), sosyoloji disiplininin kurucular sonrası dönemi (İşlevselcilik, Çatışma Kuramları, Sembolik Etkileşimcilik)
3 Toplumsal Değişme I (Toplum Tipleri, Toplumsal Değişim, Modernite ve Küreselleşme)
4 Toplumsal Değişme II (Toplum Tipleri, Toplumsal Değişim, Modernite ve Küreselleşme)
5 Sosyolojik Araştırma
6 Sosyoloji Disiplinindeki Temel Tartışma Eksenleri
7 Ara Sınav
8 Postmodernizm ve Bazı Yakın Dönem Sosyologları (Foucault, Habermas, Beck, Castells, Giddens ve Bourdieu)
9 Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Hayat
10 Toplumsallaşma, Yaşam Akışı ve Yaşlanma
11 Sınıf, Tabakalaşma ve Eşitsizlik I
12 Sınıf, Tabakalaşma ve Eşitsizlik II
13 Çalışma ve Ekonomik Yaşam
14 Toplumsal Cinsiyet
15 Toplumsal Dışlanma, Yoksulluk ve Refah
16 Final Sınavı

• George Ritzer & Wendy Wiedenhoft Murphy, Introduction to Sociology, Sage Publications, Inc; 5th ed. basım, New York, 2019. • Anthony Giddens, Sosyoloji, 1. Baskı, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2012. • John J. Macionis, Sociology, 6th Ed., Prentice-Hall Int. New Jersey, 1997. • Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 1 2 2 1
ÖÇ 2 3 2 4 3 1 2 3
ÖÇ 3 4 4 2 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek