GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301002472012 MUHASEBE I Ders 2 3 5,00

Lisans


Türkçe


Derste öğrencilere muhasebe veri ve bilgilerinin niçin gerekli olduğu, dönem içi ve dönem sonu ticari işlemlerinin nasıl muhasebeleştirildiği, mizanların, bilanço ve gelir tablosunun nasıl hazırlandığının örneklerle öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğretim Üyesi Ayşen KORUKOĞLU


1 Muhasebe alanındaki temel kavramları genel çerçeveyi anlayabilmek,
2 Çift taraflı kayıt sistemi ile muhasebe işlemlerini kaydedebilmek,
3 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile uyumlu finansal tabloları düzenleyebilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde muhasebe uygulamalarının ( Dönen ve duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve giderlere ilişkin) incelenmesi, muhasebe uygulamalarını yönlendiren muhasebenin temel kavramlarının, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin tanıtılması, tekdüzen hesap planının ve işleyişinin örneklerle ele alınması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Muhasebenin tanımı, muhasebe ile ilgili gruplar, muhasebenin uzlanım dalları ve diğer bilimler ile ilişkisi
2 Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve uygulamaya yön veren temel kavramlar, muhasebe kayıt araçları
3 Muhasebede hesap kavramı ve gruplandırılması, tek düzen hesap planı, genel hesap planı ve hesap çerçevesi
4 Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının işleyişi
5 Hazır değerlere ilişkin dönem içi ve dönem sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
6 Menkul kıymetlere ilişkin dönem içi ve dönem sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
7 Kısa ve uzun vadeli ticari alacaklara ilişkin dönem içi ve dönem sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
8 Ara Sınav
9 Kısa ve uzun vadeli ticari alacaklara ilişkin dönem içi ve dönem sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
10 Kısa ve uzun vadeli diğer alacaklara ilişkin dönem içi ve dönem sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
11 Kısa ve uzun vadeli ticari borçlara ilişkin dönem içi ve dönem sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
12 Kısa ve uzun vadeli diğer borçlara ilişkin dönem içi ve dönem sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
13 Stoklara ilişkin dönem içi ve dönem sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
14 Stoklara ilişkin dönem içi ve dönem sonu muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
15 Diğer dönen varlıklara ilişkin muhasebe uygulamaları ve örnek çözümleri
16 Final sınavı

-Süleyman Yükçü, Genel Muhasebe, 9. Baskı, Altın Nokta, 2021Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 18 2 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 3 33
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 18 2 36
Toplam İş Yükü (saat) 149

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 1 1 5 4
ÖÇ 2 5 1 1 5 5
ÖÇ 3 5 1 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek