GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301007742012 ECONOMIC GROWTH Ders 4 7 5,00

Lisans


İngilizce


Dersin amacı lisans düzeyindeki öğrencilere iktisadi büyümedeki çağdaş kuramları sunarak, iktisadi büyüme olgusunun matematiksel temellerini de içerecek bir biçimde kavranmasını sağlamaktır.


Prof.Dr.Aykut Lenger


1 Uzun dönemli iktisadi büyüme olgusunu kavrama
2 büyüme olgusunun analizinde niceliksel teknikleri basit düzeyde kullanabilme
3 Analitik düşünme ve sorun çözebilme yetenekleri

Birinci Öğretim


Matematiksel İktisat (önerilir)


Yok


İktisadi büyümenin geleneksel olguları, neoklasik büyüme kuramı, solow büyüme modeli, beşeri sermaye ve iktisadi büyüme , yakınsama ve ıraksama konuları, yeni fikirler iktisadı, doğal kaynaklar ve iktisadi büyüme ilişkisinin incelenmesi, iktisadi büyümeyi anlamak


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İktisadi Büyümeyi Anlamak İktisadi Büyümenin Geleneksel Olguları Büyüme ve Kalkınma Verileri, Diğer Genel Gerçeklikler Neden biz bu kadar yoksuluz, onlarsa bu kadar zengin? Büyümenin Motoru Nedir? Büyüme Mucizelerini Nasıl anlıyoruz?
2 Büyüme Çalışmaları için Bazı Niceliksel Tekniklerin Gözden Geçirilmesi
3 Neoklasik Büyüme Kuramı: Basit Solow Büyüme Modeli (Teknolojik Değişmesiz) Basit Solow Modelinin Çözümü, Solow Diagramı, Karşılaştırmalı Durağanlık Analizi, Durağan Durumun Özellikleri, Basit Modelde İktisadi Büyüme
4 Solow Büyüme Modeli ve Teknolojik Değişme Teknoloji Değişme içeren Solow Diagramı, Durağan Durum için Modelin Çözümü, Solow Modelinin Değerlendirilmesi, Büyüme Muhasebesi,Verimlilik Düşüşü ve Yeni Ekonomi
5 Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme (Genişletilmiş Solow Modeli) Mankiw-Romer-Weil Modeli, Solow Modeli ile Karşılaştırma
6 Yakınsama ve Iraksama Konuları İktisadi Büyüme Oranları Arasındaki Farkı Açıklama, Gelir Dağılımının Evrimi
7 Arasınav
8 Yeni Fikirler İktisadı Teknoloji Nedir? Fikirler İktisadı, Fikri Mülkiyet Hakları ve Sanayi Devrimi, Yeni Fikirler üzerine Veriler
9 İçsel Büyüme Kuramları Romer Modelinde Büyüme, Düzey etkisi Karşısında Büyüme Etkisi, Karşılaştırmalı Durağanlık Analizi: AR-GE Payındaki Kalıcı Artış
10 The Romer Modelinin İktisadı Nihai Mal Sektörü, Aramal Sektörü, Araştırma Sektörü, Modelin Çözümü
11 Basit bir İçsel Büyüme Modeli Temel Model, Durgun Durum Analizi, Teknoloji Transferi, Büyüme Oranları arasındaki Farkı Anlamak
12 Sosyal Altyapı ve Uzun Dönem İktisadi Büyüme İş Çevrimi Problemi, Sosyal Altyapının Seçimi, Büyüme Mucizeleri ve Felaketleri
13 Almaşık İçsel Büyüme Kuramları Rebello’nun AK Modeli, Diğer Büyüme Modelleri
14 Doğal Kaynaklar ve İktisadi Büyüme Solow Modelinde Toprak, Yenilenemyen Kaynaklar, Kıtlık Göstergesi olarak Fiyatlar
15 Final Sınavı

Acemoglu, D. (2008) Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press. Jones, C and Detirch, V. (2013) Introduction to Economic Growth, 3rd ed., WWNorton and Company, New York. Weil, D.N. (2016) Economic Growth, 3rd Edition, Taylor and Francis.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 4

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 3 5 2 5 1 5
ÖÇ 2 4 5 5 5 3 5 2 5 1 5
ÖÇ 3 4 5 5 3 5 2 5 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek