GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301007752012 TARIM İKTİSADI Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Tarım sektörünün ekonomi açısından önemini vurgulamak, Tarım piyasasının analiz araçlarını ve yöntemlerini açıklamak, tarım piyasalarının gelişme eksenlerini ortaya koymaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Utku Akseki


1 Tarım alanındaki temel kavramları tanıyabilme
2 Tarım piyasası analiz yöntemlerini kavrayabilme
3 Tarım piyasalarının gelişme eksenlerini yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dünyada ve Türkiye'de tarım sektörünün genel durumu, tarım sektörünün ekonomik gelişmedeki rolü, tarımsal girdi ve ürün piyasaları, tarım piyasalarının analizinde kullanılan yöntem ve araçlar, tarım piyasalarına etki eden faktörler, Akıllı Tarım, Tarımsal pazarlama ve markalaşma, tarımda risk yönetimi, Gıda güvenliği açısından tarım piyasaları, Türkiye'de tarıma verilen destekler, Türkiye'deki başarılı tarımsal uygulama örnekleri, Türkiye'de tarım piyasalarının gelişme eksenleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarımın genel özellikleri
2 Tarımsal üretim fonksiyonu ve kaynaklar
3 Tarım sektöründe işgücü
4 Tarımda teknolojik değişim
5 Tarımda üretim teknikleri
6 Tarımsal üretimde bölgesel farklılık
7 Tarım sektöründe maliyetler
8 Vize sınavı
9 Sunumlar
10 Sunumlar
11 Sunumlar
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final Sınavı

Tarım ve Orman Bakanlığı veri ve araştırma raporları AB ve OECD raporları Tarım piyasaları ile ilgili çeşitli makalelerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 1 25
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek