GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301007842014 KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Makro iktisadın ortaya çıkışı ve farklı makro iktisat okullarının tanıma


Prof.Dr.Mehmet GÜçlü


1 1) Makro iktisadi kavramları, teorileri, modelleri ve politikaları açıklayabilme,
2 2) Makro iktisadi teoriler/modeller arasında karşılaştırmalar yapabilme,
3 3) Makro iktisat okulları arasında karşılaştırmalar yapabilme,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Makro İktisadın Doğuşu, Temel Makro İktisadi Büyüklükler, Makro Okulları, Karşılaştırmalı Makro İktisat Teorileri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Klasik Makro İktisat Teorisi
2 Klasik Makro İktisat Teorisi
3 Keynesyen Makro İktisat Teorisi
4 Keynesyen Makro İktisat Teorisi
5 Paracı Makro İktisat Teorisi
6 Paracı Makro İktisat Teorisi
7 Yeni Klasik Makro İktisat Teorisi
8 Ara Sınav
9 Yeni Klasik Makro İktisat Teorisi
10 Yeni Keynesyen Makro İktisat Teorisi
11 Yeni Keynesyen Makro İktisat Teorisi
12 Reel Konjonktür Teorisi
13 Reel Konjonktür Teorisi
14 Makro Teorilerin Karşılaştırılması
15 Makro Teorilerin Karşılaştırılması
16 Final Sınavı

Ünsal, E. (2017), Makro İktisat, 9. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara. Bocutoğlu, E. (2011), Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar, 8. Baskı, Murtahan Yayınevi, Ankara. Bocutoğlu, E. (2012), Karşılaştırmalı Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar, 5. Baskı, Murtahan Yayınevi, Ankara. Branson, W. H. (1989), Macroeconomic Theory and Policy, Prentice Hall. Paya, M. (2013), Küresel Ortamda İktisat Politikaları, Türkmen Kitabevi, İstanbul. Paya, M. (2013), Makro İktisat, 4. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul. Yıldırım, K., Karaman, D. Ve Taşdemir, M. (2012), Makro Ekonomi, 10. Baskı, Şeçkin Yayıncılık, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 6 1 6
Bireysel Çalışma 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 4 3 5
ÖÇ 2 5 5 2 4 3 5
ÖÇ 3 2 5 3 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek