GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301007862014 NETWORK ECONOMICS Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrenciler arasında ağyapılara ve bunların iktisadi etkilerine dair farkındalık yaratmaktır.


Doç. Dr. Burcu Türkcan


1 1. Bölgesel, ulusal ve kuresel ekonomilerde ağyapılarin rolunu ve onemini anlayabilmek
2 2. Ağyapıların farklı turleri ve hem mikro hem de makroiktisadi etkilerini analiz ve sentez edebilmek
3 3. Ozellikle yerel yonetimler icin ağyapı odaklı politika onerileri sunabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders: ağyapılar ve ağyapı ekonomileri, ağ teorileri ve analizlerinin tarihsel gelisimi, ağyapıların mikro ve makroiktisadi etkileri, ağyapılarda bilgi akımları ve farklı endustrilerde ağyapıların rolu gibi konuları icermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ağyapı ve Ağ Ekonomisi Kavramlarına Giriş
2 Ağ Teorileri ve Analizlerinin Tarihsel Gelişimi
3 Ağ Teorileri ve Analizlerinin Tarihsel Gelişimi
4 Ağ Analizinde Son Gelişmeler: Sosyal Ağ Yaklaşımı
5 Ağ Analizinde Son Gelişmeler: Sosyal Ağ Yaklaşımı
6 Ağyapıların Mikroiktisadi Etkileri
7 Ağyapıların Mikroiktisadi Etkileri
8 Ara Sınav
9 Bilgi Yayılmalarında Ağyapıların Rolu ve Onemi
10 Sinir Ağları Analizi
11 Ağyapılar ve Bölge Ekonomileri: Yığınlaşma, Rekabet ve Dışsallıklar
12 Farklı Sektörlerde Ağların Onemi: Imalat Sanayi
13 Farklı Sektörlerde Ağların Onemi: Telekomunikasyon Endustrisi
14 Farklı Sektörlerde Ağların Onemi: Turizm Sektöru
15 Bölgesel ve Ulusal Ekonomiler icin Ağ-Odaklı Politika Onerileri
16 Final Sınavı

Benkler, Y. (2006). The Wealth of Networks. Yale University Press. New Haven and London. Scott, N., Baggio, R. and Cooper, C. (2008). Network Analysis and Tourism – From Theory to Practice. Channel View Publications. Clevedon, Buffalo, Toronto. Scott, J. (2000). Social Network Analysis: A Handbook. http://books.google.com Wasserman, S. and Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications. New York: Cambridge University Press. McNerney, J., Fath, B.D. and Silverberg, G. (2012). “Network Structure of Inter-Industry Flows”. Physics and Society. Brike, D. and Swann, G.M.P. (2005). “Network Effects, Network Structure and Consumer Interaction in Mobile Telecommunications”. ITS: 16th European Regional Conference Porto. Cowan, R. and Jonard, N. (2004). “Network Structure and the Diffusion of Knowledge”. Journal of Economic Dynamics&Control. No 28. Pp. 1557-1575. Turkcan, B. (2014). "Knowledge Externalities and Knowledge Spillovers in Social Networks: The Case of Izmir Metalwork Industrial District". Euopean Planning Studies. 22. Pp. 1425 - 1443. Turkcan, B. (2020). "The Impacts of Online Social Networks on Accomodation Preferences: The Case of Turkey". Ege Strategic Research Journal. 11(1): 99 - 115.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 85
Örnek Vaka İncelemesi 1 15
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 6 1 6
Bireysel Çalışma 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
Ev Ödevi 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 3 4 2
ÖÇ 3 2 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek