GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008412014 OPEN ECONOMY MACROECONOMICS Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilere, küreselleşme ile birlikte çeşitlenen ve karmaşıklaşan iktisadi olayları daha iyi bir şekilde kavrayabilmek için geniş bir bakış açısı kazandırmaktır.


Asist. Prof. Dr. Çağaçan Değer


1 Temel makroekonomik terimleri kavrayabilme
2 Açık Ekonomilerde ülkeler arası ilişkileri kavrayabilme
3 Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri matematiksel fonksiyonlarla tanımlayabilme
4 Matematiksel ve grafiksel teknikleri kullanarak ekonomik olayları analiz edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Makroekonomik Kavramlar, Para Arzı, Merkez Bankası, Para Çarpanı, Klasik Para Talebi, Keynesyen Para Talebi, Friedman’nın Para Talebi Teorisi, Para Piyasasında Denge, Döviz Kuru, Uzun ve Kısa Dönem Döviz Kuru Teorileri, Sabit Döviz Kuru, Esnek Döviz Kuru, Dış Ödemeler Bilançosu, Ana Hesapları, Dış Açık ve Dış Fazla, Açık Ekonomide Makro Ekonomik Politikalar-Sabit Döviz Kuru sistemi ve esnek döviz kuru sistemi, İş Çevrimleri, Keynesgil İş Çevrimi Teorisi, Yeni Klasik Teori, Politika Şokları, Açık Ekonomide ekonomik büyüme ve ekonomik yakınsama


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Temel Makroekonomik Kavramlar
2 III. Para Arzı i. Para Arzı ve Merkez Bankası ii. MB Operasyonları ve Parasal Taban iii. Para Çarpanı ve Para Arzı
3 IV. Para Talebi i. Klasik Para Talebi Teorisi ii. Keynesgil Para Talebi Teorisi iii. Friedman’nın Para Talebi Teorisi iv. Para Piyasasında Denge
4 V. Döviz Kuru i. Döviz Kuru Tanımları ii. Döviz Arz ve Talebi iii. Uzun ve Kısa Dönem Döviz Kuru Teorileri
5 VI. Döviz Kuru Sistemleri i. Sabit Döviz Kuru Sistemi ii. Esnek Döviz Kuru Sistemi iii. Kirli Dalgalanma
6 VII. Dış Ödemeler Bilançosu i. Ödemeler Bilançosunun Tanımı ve Özellikleri ii. Ödemeler Bilançosunun Ana Hesap Grupları iii. Dış Açık ve Dış Fazla
7 VIII. Dış Ödemeler Dengesi i. Dış Ödeme Açıklarının Nedenleri ii. Dış Açıklar Karşısında İzlenebilecek Politikalar iii. Ödemeler Bilançosunun İçerdiği Sınırlandırmalar
8 Ara Sınav
9 IX. Açık Ekonomide IS-LM-BP Analizi i. Açık Ekonomide IS eğrisinin elde edilişi ii. Açık Ekonomide LM eğrisi iii. BP Eğrisinin Tanımı ve elde edilişi iv. IS-BP Eğrilerindeki kaymalar ve IS-BP Eğrisi
10 X. Açık Ekonomide Makro Ekonomik Politikalar-Sabit Döviz Kuru Sistemi i. Açık Ekonomide IS-LM modeli ii. Çıktı ve Fiyat seviyelerinin Belirlenmesi iii. Maliye Politikasının Etkisi i. Para Politikasının Etkisi
11 XI. Açık Ekonomide Makro Ekonomik Politikalar-Sabit Döviz Kuru Sistemi (Devam) i. Açık Ekonomide IS-LM modeli ii. Çıktı ve Fiyat seviyelerinin Belirlenmesi iii. Maliye Politikasının Etkisi iv. Para Politikasının Etkisi
12 XII. Açık Ekonomide Makro Ekonomik Poitikalar- Esnek Döviz Kuru Sistemi i. IS-LM Modeli ii. Maliye Politikası Etkisi iii. Para Politikasının Etkisi
13 XIII. İş Çevrimleri i. İş Çevrimlerinin Genel Karakteristiği ii. Keynesgil İş Çevrimi Teorisi iii. Politika Şokları
14 XIV. İş Çevrimleri i. Yeni Klasik Teori ii. Yeni Keynesyen Teori-Ücret ve Fiyat Katılığı
15 XV. Açık Ekonomide Ekonomik Büyüme i. Büyüme ve Uluslararası Sermaye Akımı ii. Ticaret ve Büyüme iii. Açık Ekonomiler ve ekonomik yakınsama
16 Final Sınavı

Martin Uribe and Stephanie Schmitt-Grohé (2017). Open Economy Macroeconomics. Princeton University Press. Destekleyici kaynaklar: Jeffrey Sachs, Felipe Larrain (1993); Macroeconmics in the Global Economy, Prentice Hall. İlker Parasız (1991); Mkro Ekonomi Teori ve Politika, Ezgi Kitabevi Halil Seyitoğlu (2003); Uluslararası İktisat, Güzem Can Yayınları Kemal Yıldırım, Doğan Karaman (2003); Makroekonomi, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları VakfıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Proje Sunma 8 2 16
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Ev Ödevi 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek