GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008602014 WOMEN IN THE ECONOMY Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


İngilizce


Bu ders kadınların ekonomideki rolünün geçmişteki ve günümüzdeki durumunu incelemektedir. Kadın Çalışmaların çerçevesinden bakan ders, yerleşmiş disiplini tamamlamak ve düzeltmek amacındadır. Kadın ve iş iktisat kitapları ve analizi kullanılarak incelenmekle birlikte, kadınların aile hayatları ile ilgili kararlarını etkileyen, iktisadın ötesindeki hukuksal faktörler ve sosyalleşme perspektifleri de incelenmektedir.1 İşgücüne katılım oranlarının önemi anlaşılmalıdır.
2 Erkekler ve kadınlar için işgücüne katılım eğilimleri öğrenilmelidir.
3 Kadınların işgücüne katılımının değişmesinin nedenleri anlaşılmalıdır.
4 Gelecekte işgücüne katılım oranının nasıl değişebileceği ile ilgili fikir edinilmelidir.

Birinci Öğretim[Yok]


Ders, kadınların dünyadaki iktisadi faaliyetleri ve rollerinin tarihsel ve ampirik incelemesinin sunmaktadır. İktisadi teorilerin bu rolleri nasıl açıkladığı ve politikaların kadınların iktisadi durumunu nasıl değiştirdiği de incelenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 İşgücüne katılım oranında değişimler
3 Kadınların meslek ve endüstri dağılımları
4 Üniversitelerde cinsiyet açığının tersine dönmesi
5 Feminist İktisat: Teori ve araştırma
6 Evli çiftlerde işbölümü ve kadınların iş kararlarının kurumsal modeli
7 Anneliğin ücret cezası
8 Ara Sınav
9 Cinsiyet ve kariyere sosyolojik ve politik iktisattan bakış
10 Asgari ücret ve kadın
11 Cinsiyet ve emeklilikte iktisadi güvenlik
12 Çocuk bakımının desteklenmesi
13 Ücret cinsiyet farklılaşması ve ücret eşitliği
14 Çocuk / bebek bakımının kadının iktisadi faaliyetlerine etkisi
15 Özelleştirmenin aile etkisi
16 Final Sınavı

Daphne Spain and Suzanne Bianchi, Balancing Act: Motherhood, Marriage, and Employment Among American Women, Russell Sage, 1996. Stephanie Coontz, The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. Basic Books, Reprint edition 2000. Teresa Amott and Julie Matthaei. Race, Gender, and Work: A Multicultural Economic History of Women in the United States. South End Press, Revised Edition 1996. Drucilla Barker and Susan Feiner. Liberating Economics: Feminist Perspectives on Families, Work, and Globalization. University of Michigan Press, 2004. Francine Blau, Marianne Ferber, and Anne Winkler, The Economics of Women, Men and Work, 5th edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 2005.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Proje Sunma 6 1 6
Bireysel Çalışma 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
Ev Ödevi 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 3 1
ÖÇ 3 1 2
ÖÇ 4 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek