GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1300007002014 STAJ Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin pratik yeteneklerini geliştirmesi ve öğrendiklerini iş yaşamında uygulayabilmelerine olanak sağlanması.


Doç. Dr. Elif Yeneroğlu


1 Lisans eğitiminde kazandığı bilgiyi pratikte uygulayabilme
2 Profesyonel hayatta karar verme, insiyatif kullanabilme becerisi geliştirme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Öğrencilerin resmi veya özel kurumlarda aktif bir şekilde çalışarak staj Staj kuralları ve detayları hakkında bölümden bilgi alınması gerekmektedir. Öğrenciler staj süresinin bitiminde staj aktivitelerini özetleyen bir rapor hazırlamak zorundadırlar. Staj raporu staj komisyonu tarafından değerlendirilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Staj
2 Staj
3 Staj
4 StajYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 4 8 32
Rapor Hazırlama 4 8 32
Bireysel Çalışma 4 15 60
Rapor 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 1 1 1 5 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 1 1 1 5 2 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek