GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008832015 BANKA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersinin amacı öğrencileri bankalar ve bankacılık faaliyetleri konusunda güncel bilgiler ile donatmaktır. Bankaların türleri ve işleyişi, riskleri, yönetim ve organizasyon yapıları ile denetimleri gibi konular analiz edilecektir.


Dr. Öğr. Üyesi Gül Ş. Huyugüzel Kışla


1 1. Finans sektörünü tanıyabilme ve uluslararası gelişmeleri analiz yapabilme
2 2. Banka ve banka fonksiyonlarını kavrayabilme
3 3. Bankacılık işlemlerini kavrayabilme ve analiz yapabilme

Birinci ÖğretimYok


Finans Piyasaları ve Bankalar, Banka ve Bankacılık, Bankacılık İşlemleri, Merkez Bankası ve TCMB, Bankalarda Yönetim ve Organizasyon, Denetim, Ürün Pazarlaması, Bankacılıkta Riskler ve Bankacılık Piyasası ile Bankacılık Endüstrisi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Banka ve Bankacılık: Temel Kavramlar, Bankacılığın Doğuşu ve Gelişimi
2 Banka ve Bankacılık İşlemleri
3 Bankaların Sınıflandırılması, Banka Türleri, Bankacılık Sistemleri
4 Merkez Bankası ve TCMB
5 Bankaların Kuruluşu
6 Bankaların Fon Kaynakları, Kullanımları ve Sermaye Yeterliliği
7 Bankalarda Yönetim ve Organizasyon
8 Ara Sınav
9 Bankalarda Denetim
10 Bankacılıkta Risk ve BASEL Kriterleri
11 Bankacılıkta Ürün Pazarlaması
12 Bankacılıkta Yoğunlaşma ve Bankacılık Endüstrisi
13 Bankacılıkta Füzyon I
14 Bankacılıkta Füzyon II
15 Finans ve Bankacılık Krizleri
16 Final Sınavı

1. ALTAY, N. Oğuzhan vd.(2016), Bankacılığın El Kitabı, Bankacılık Akademisi Yayınları, Ankara, 2016. 2. ALTAY, N. Oğuzhan vd.(2014), Banka İktisadı ve İşletmeciliği, Detay Yayınevi, Ankara, Mart 2014. 3. BDDK, TMSF, TCMB ve Hazine Müsteşarlığı Rapor ve İstatistikleri 4. ALTAY, N. Oğuzhan (2019). Türk Bankacılık Sistemi, Ege Üniversitesi Yayınları. 5. Parasız, İlker (2014). Modern Bankacılık Teori ve Uygulama. Ezgi Kitabevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 4 1 4
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
Ev Ödevi 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 3 3 5 5
ÖÇ 2 4 2 1 3 5 1 5 1 5
ÖÇ 3 2 5 4 1 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek