GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008872015 EKONOMİK COĞRAFYA Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı Ekonomik Coğrafya Yaklaşımına ilişkinin kavramların ve uygulamaların öğrencilere açıklanmasıdır.


Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan


1 1) Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımının temel özelliklerinin ve aktörlerinin açıklanması
2 2) Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı çerçevesinde politika önerileri sunulabilmesi
3 3) Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı çerçevesinden incelenebilmesi

Birinci ÖğretimYok


Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımının kuramları, Coğrafya ve Ekonomik Teori, Coğrafya Ticaret ve Kalkınma İlişkisi, Talep ve Arz yönlü Modeller, Yerel Piyasa Etkisi, Ücretler, Yığın Ekonomileri ve Etkileri, Yeni Kentlerin ortaya çıkışı, Endüstriyel Kümeler, Endüstriyel Küme Örnekleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yeni Ekonomik Coğrafya Kuramları
2 Yeni Ekonomik Coğrafya Kuramları
3 Coğrafya ve Ekonomik Teori: Eksik Rekabet Piyasaları, Ölçek Ekonomileri, Çeşitlilik
4 Coğrafya ve Ekonomik Teori: Ulaşım maliyetleri, Endüstri içi ticaret, faktör mobilitesi
5 Ekonomik Coğrafya, Ticaret ve Kalkınma İlişkisi
6 Ekonomik Coğrafya, Ticaret ve Kalkınma İlişkisi
7 Ara Sınav
8 Ekonomik Coğrafyanın Temel Modeli: Talep Yönlü
9 Ekonomik Coğrafyanın Temel Modeli: Arz Yönlü
10 Ekonomik Coğrafya ve Yerel Piyasa Etkisi
11 Ekonomik Coğrafya ve Ücretler
12 Yığın Ekonomileri ve Etkileri
13 Yeni Kentlerin ortaya çıkışı uygulama örnekleri
14 Endüstriyel Kümeler
15 Endüstriyel Kümeler örnekler
16 Final Sınavı

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (2022). ed. Mesut Doğan, Özlem Sertkaya Doğan; Pegem akademi Neil M. Coe, Philip F. Kelly, Henry W. C. Yeung (2019). "Economic Geography: A Contemporary Introduction" 3. baskı, Wiley-Blackwell Masahisa Fujita, Paul Krugman, Anthony Venables (2001). “The Spatial Economy”. MIT Press. Steven Brakman, Harry Garretsen, Charles Von Marrewijk (2001). “An Introduction to Geographical Economics”. Cambridge University Press. Çeşitli makalelerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 80
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 16 1 16
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek