GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301001272017 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS Ders 1 1 6,00

Lisans


İngilizce


İktisat öğrenimine yeni başlayan öğrencileri mikroekonominin temel kavramları, hanehalkları ve firmaların iktisadi davranışları, üretim süreci ve maliyet oluşumu, fiyat sistemi, mal ve faktör piyasalarının işleyişi ve piyasa yapıları ve gelir dağılımı hakkında bilgi sahibi yapmaktır.


Prof. Dr. Metin Karadağ, Prof. Dr. Mehmet Karaçuka


1 Temel ekonomik kavramları öğrenme
2 Rasyonel karar verebilmeyi ve tercih yapabilmeyi öğrenme
3 Tüketici ve üretici davranışını analiz edebilme
4 Piyasa talebi ve belirleyicilerini analiz edebilme
5 Piyasa yapılarını analiz edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İktisadi kavramlar, kıtlık ve seçim, tüketici talebi, firma arzı ve piyasa dengesi, esneklik, hanehalkı davranışı, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, üretici dengesi, mal piyasaları, girdi piyasaları, genel denge, gelir dağılımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikroiktisadi kavramlar (iktisat, istekler, ihtiyaçlar, mal ve hizmetler, kıtlık, tercih, fırsat maliyeti, talep, arz ve ekonomik sistemler), iktisadi karar verici birimler
2 Talep ve arzın belirleyicileri, talep ve arz eğrilerinin elde edilmesi, talep ve arzdaki değişmeler
3 Piyasa dengesi ve dengenin değişmesi, hükümet müdahaleleri (tavan ve taban fiyat uygulamaları)
4 Talep ve arz esneklikleri ; esnekliğin belirleyicileri
5 Tüketici tercihleri ve seçimleri ; faydanın ölçülmesi Bütçe kısıtı, fayda maksimizasyonu (tüketici dengesi) ve dengedeki değişmeler
6 Kısa ve uzun dönemde üretim süreci ve her iki dönemde karı maksimize eden firma davranışı
7 Kısa dönem maliyetler ve uzun dönem maliyetler ve üretim kararları; ölçek ekonomileri,
8 Vize
9 Mal piyasaları: tam rekabet piyasası
10 Monopol piyasası
11 Monopolcü rekabet piyasaları
12 Oligopol ve oyun teorisi
13 Faktör piyasalarına giriş
14 Genel denge ve etkinlik
15 Gelir dağılımı ve yoksulluk
16 Final

Karl E.Case, Ray C.Fair ve Sharon M.Oster , Principles of Economics, 13.th Edition, 2019. Michael Parkin, Economics, Twelfth Edition 2022 Erdal M. Ünsal, İktisada Giriş, 5. Baskı, 2016.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 8 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3
ÖÇ 2 5 2 1 5 1 3
ÖÇ 3 5 4 2 4 1 3
ÖÇ 4 4 5 4 4 4 1 3
ÖÇ 5 5 4 5 4 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek