GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301001282017 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Ders 1 2 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin temel amacı öğrencilere milli gelirin hesaplanması, işsizlik, enflasyon, durgunluk, ekonomik büyüme, faiz ve ücret düzeyinin belirlenmesi gibi temel makro iktisat kavramlarını giriş düzeyinde vermek ve analiz etmektir.


Prof. Dr. Metin Karadağ, Dr. Öğr. Üyesi Gül H. Kışla


1 Temel makro iktisat kavramlarını öğrenme ve anlama
2 Değişik yöntemlerle milli gelir hesaplarını yapabilme
3 Maliye ve Para politikasının işleyişini ve etkileşimini kavrama
4 Mal piyasası ve para piyasası arasındaki ilişki yardımıyla politika değişiklerinin etkilerini anlama
5 Toplam talep ve toplam arz eğrileri yardımıyla fiyat ve milli gelir düzeyindeki değişimleri kavrama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Makro iktisadın kapsamı, milli gelir hesaplaması, tüketim ve yatırım, çarpan analizi, enflasyon, istihdam ve işsizlik, ekonomik büyüme, döviz kurları, ödemeler dengesi, maliye politikası, para arzı ve talebi, para politikası, mal ve para piyasaları arasında etkileşim, toplam talep, toplam arz, milli gelir ve fiyat düzeyi, makro iktisatta son yıllarda gelişmeler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Makro İktisadın kapsamı ve temel kavramlar
2 Ekonominin Performansını Ölçme: Milli Gelir Hesaplaması
3 Büyüme, Verimlilik, İstihdam ve Enflasyon
4 Toplam Harcama ve Milli Gelir Dengesi
5 Hükümet ve Maliye Politikası
6 Para Arzı
7 Para Talebi
8 Vize
9 Denge Faiz Düzeyinin Belirlenmesi ve Para Politikası
10 Toplam Talep, Toplam Arz ve Enflasyon
11 Toplam Talep, Toplam Arz ve Enflasyon
12 Emek Piyasası, İşsizlik ve Enflasyon
13 Makro İktisatta Gelişmeler
14 Açık Ekonomi Makro İktisadı
15 Ödemeler Dengesi ve Doviz Kurları
16 Final Sınavı

Karl E.Case, Ray C.Fair ve Sharon M.Oster , Principles of Economics, 13.th Edition, 2019. Michael Parkin, Economics, Twelfth Edition 2022 Erdal M. Ünsal, İktisada Giriş, 5. Baskı, 2016.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 4 64
Uygulama/Pratik 9 3 27
Bireysel Çalışma 13 1 13
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Ev Ödevi 12 1 12
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 2 2 2 2 3 2 2 5 5 1 5
ÖÇ 2 2 2 5 3 4 2 5 4 4 5 2 2 4
ÖÇ 3 2 5 2 5 4 3 5 1 1 1 1 2 1
ÖÇ 4 2 5 3 1 5 1 5 1 3 5 3 1 5
ÖÇ 5 2 5 3 1 4 1 5 1 3 5 2 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek