GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 1- Davranışsal iktisat kavramlarını, elemanlarını kavrayabilme.
2 2- Davranışsal İktisat modellerini ve teorilerini tanımlayabilme.
3 3- Firmalar, piyasalar ve hükümetler arası ilişkileri kurumsal çerçeveden analiz edebilme.
4 4- Davranışsal iktisat literatürünü takip edebilme.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Davranışsal İktisata Giriş
2 Davranışsal iktisatın konuları ve teoriler
3 Değerler ve Tercihler
4 İnançlar, Heuristic ve Bias
5 Risk ve belirsizlik altında karar alma
6 Zihin hesaplamaları
7 İndirgenmiş fayda modeli
8 Ara Sınav
9 Alternatif zamanlararası tercih modelleri
10 Davranışsal oyun teorisi
11 Sosyal tercihler
12 Davranışsal İktisat Uygulamaları, Örnekler.
13 Davranışsal İktisat Uygulamaları, Örnekler.
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 5 1
ÖÇ 2 5 2 5 1
ÖÇ 3 5 5 5 1
ÖÇ 4 5 2 5 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek