GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008912017 KENT EKONOMİSİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere kent ekonomisi ile ilgili ayrıntılı bir eğitim vermek


Dr. Lecturer Utku Akseki


1 1- Kent ekonomisi ile ilgili teorik yaklaşımları anlayabilme
2 2- Kentlerde karşılaşılan sorunları analiz edebilme
3 3- Kentlere ilişkin uygulanan politikaları değerlendirebilme ve öneriler sunabilme
4 4- Disiplinlerararası çalışmalar yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste kent ekonomisi farklı açılardan incelenmektedir. Bu kapsamda kentlerin oluşumu, tarihsel arka plan ve kent alanına yönelik teorik yaklaşımlar dönemin ilk yarısında ele alınmaktadır. İkinci yarısında konut piyasası her yönüyle analiz edilmektedir. Türkiye'de konut piyasasının gelişimi, konut politikası göçün konut piyasası üzerine etkilerinden bahsedilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kent ekonomisine tarihsel bir bakış
2 Kentleşme kavramı
3 Toplanma ekonomileri ve kent ekonomisi
4 Kentsel Yapı Kuramları
5 Kentlerin Büyüme Süreci
6 Türkiye konut piyasası
7 Türkiye konut piyasası
8 Arasınav
9 Sunumlar
10 Sunumlar
11 Sunumlar
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final sınavı

Kılınçaslan, İ. (2010). Kent Ekonomisi, Ninova Yayınevi:İstanbul. Ertürk H. ve Sam, N. (2016). Kent Ekonomisi, Ekin Yayınevi:Bursa. O’Sullivan, A. (2008), Urban Economics, 7th ed., New York: McGraw-Hill. Keleş, R. (2015). Kentleşme Politikası, Ankara:İmge Kitabevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 4 2
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek