GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301002542017 MACROECONOMIC ANALYSIS II Ders 2 4 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin, • ileri düzey makro iktisadi kavramları, teorileri ve modelleri öğrenmelerini, • ileri düzey matematiksel ve grafiksel teknikleri kullanarak sağlam bir makro iktisadi analiz yeteneği kazanmalarını, • ulusal ve uluslararası iktisadi verileri yorumlayabilmelerini • makro modellerin arkasında yatan mikro temelleri öğrenmelerini sağlamaktır. • ileri düzey makro iktisadi analiz tekniklerini tarihsel ve güncel iktisadi sorunlara uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dr. Öğr. Üyesi Barış Gök


1 İleri düzey makro iktisadi kavramları, teorileri, modelleri ve politikaları açıklayabilme,
2 İleri düzey matematiksel yöntemler kullanarak makro iktisat problemlerini çözebilme,
3 İleri düzey iktisadi sorunları analiz edebilme ve ileri düzeyde politika önerileri sunabilme,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Para ve Mal Piyasaları, AS’nin Alternatif Türetimleri, Ana Akım İktisat Okullarına Göre Denge Fiyat ve Miktarının Belirlenmesi, Kamu Bütçesi ve Finansmanı, Makro İktisadın Mikro Temelleri, Ekonomik Büyüme Teorileri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İktisadi Dalgalanmalara Girliş
2 Açık Ekonomide Basit Keynesyen Model
3 Uluslararası Uyumlaşma ve Karşılıklı Bağımlılık
4 Açık Ekonomi IS-LM Modeli
5 Alıştırmalar
6 Para Talebi
7 Para Arzı
8 Vize
9 Para Politikası: İstikrar Politikaları, Kurallar ve İhtiyarı Politikalar
10 Kamu Bütçesi ve Finansmanı
11 Makro İktisadın Arkasında Yatan Mikro iktisat: Tüketim
12 Makro İktisadın Arkasında Yatan Mikro iktisat: Yatırım
13 Alıştırmalar
14 İktisadi Büyüme I
15 İktisadi Büyüme II
16 Final Sınavı

Abel, A. B, Bernanke, B. s. and Croushore, D. (2011), Macroeconomics, 7th Edition, Pearson. Dornbusch, R., Fischer, S., Startz, R. (2018), Macroeconomics, 13th Edition, McGraw-Hill. Ünsal, E. (2017), Makro İktisat, 11. Baskı, Murat Yayınları, Ankara. Mankiw, N. G. (2010), Macroeconomics, 7th Edition, Worth Publishers. Gordon, R. J. (2012), Macroeconomics, 12th Edition, Pearson. Blanchard O. (2009), Macroeconomics, 5th Edition, Addison-Wesley / Prentice Hall. Parkin, M. (2008), Macroeconomics, 8th Edition, Addison-Wesley / Prentice Hall.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 3 45
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 5
ÖÇ 2 3 5
ÖÇ 3 5 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek