GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008052018 DÖNEM PROJESİ-I Ders 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin, belirlemiş oldukları güncel iktisadi konuları detaylı olarak analiz edebilmelerini ve analiz sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Aykut Lenger


1 Literatür taramasını, araştırma sorusu oluşturmasını ve veri toplamasını kavrayabilme.
2 Çeşitli analiz yöntemlerini kullanarak iktisadi konuları analiz edebilme
3 Araştırma projesi için edinilen tüm bilgileri sentezleyebilme ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme
4 Araştırma bulgularını sözlü sunum tekniği kullanarak sunabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Güncel bir iktisadi konu seçimi, seçilen konu ile ilgili detaylı araştırma yapılması, literatür taraması, araştırma sorusunun belirlenmesi, analiz yönteminin saptanması, ilgili verilerin toplanması, analiz yapılması, analiz sonucunda elde edilen bulguların yorumlanması, proje raporunun yazılması, sözlü sunum yapılması.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Güncel iktisadi konular hakkında tartışma Tartışma
2 Güncel iktisadi konular arasından konu seçimi Okuma ve sınıf için tartışma
3 Belirlenmiş konu ile ilgili detaylı araştırma yapmak Okuma
4 Belirlenmiş konu ile ilgili detaylı araştırma yapmak Okuma
5 Literatür çalışması Okuma
6 Araştırma sorusunun belirlenmesi Sınıf içi tartışma
7 Araştırma yönteminin belirlenmesi Sınıf içi tartışma
8 Ara Rapor
9 Verilerin toplanması Tartışma
10 Verilerin toplanması Tartışma
11 İktisadi analiz yapılması (istatistiki ve ekonometrik analizler) Tartışma
12 İktisadi analiz yapılması (istatistiki ve ekonometrik analizler) Tartışma
13 Sonuçların yorumlanması Tartışma
14 Proje raporunun yazılması Tartışma
15 Proje raporunun yazılması Tartışma
16 Final Sınavı: Projelerin teslimi ve sözlü sunum yapılması Sunum ve sınıf içi tartışma

Arslanoğlu, İ. (2016). Bilimsel Yöntem ve Araştırma Teknikleri. Gazi Kitabevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Tartışma 4 3 12
Proje Hazırlama 16 3 48
Proje Sunma 1 6 6
Bireysel Çalışma 16 3 48
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 4 3 5 1 5 5 4 5 4
ÖÇ 2 5 5 5 5 4 3 5 1 5 5 4 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 3 5 1 5 5 4 4 4
ÖÇ 4 5 5 5 5 4 3 4 2 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek