GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008932019 FİNANSAL İSTİKRAR Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

LisansBu dersin amacı oğrencilerin; finansal istikrar kavramını, finans piyasalarındaki kırılganlıkları ve riskleri, risk olcumunde kullanılan yontemleri ve erken uyarı sistemlerini oğrenerek finansal istikrarın izlenmesi ve makro ihtiyatı politikaların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.


Dr. Begum Yurteri Kosedağlı


1 Finansal kurumları ve piyasaları tanımlayabilme
2 Makro-finansal bağlantıları tanımlayabilme ve makroekonomik risk faktörlerinin kaynaklarını belirleyen temel mekanizmaları anlayabilme
3 Sistemik risk kavramını anlayabilme, belirleyicilerini tanımlayabilme ve sistemik risk ölçüm tekniklerini analiz edebilme
4 Finansal piyasalardaki güncel gelişmeleri yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Finansal İstikrar: Kavramsal Cerceve, Finansal Piyasaların Fonksiyonları ve Yapısı, Finansal İstikrarda Merkez Bankasının Rolu, Finansal Kırılganlıklar ve Bankacılık Krizleri, Makro-Finansal Bağlantılar, Sistemik Risk, Riskin Olculmesi: Stres Testleri, Finans Piyasalarında Regulasyon, Finansal Krizler ve Erken Uyarı Sistemleri, Turkiye’de Finansal İstikrar, Kuresel Finans Krizi, Kuresel Finans Krizi Sonrasında Finansal İstikrarın İzlenmesi ve Makro İhtiyati Politikalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma - Giriş
2 Finansal Piyasaların Fonksiyonları ve Yapısı
3 Finansal İstikrar: Kavramsal Çerçeve
4 Finansal İstikrarda Merkez Bankasının Rolü
5 Finansal Kırılganlıklar ve Bankacılık Krizleri
6 Finansal Kırılganlıklar ve Bankacılık Krizleri
7 Ara Sınav
8 2001 Krizi Sonrasında Türkiye'de Finansal İstikrar
9 Stres Testleri
10 Erken Uyarı Sistemleri ve Kompozit Göstergeler
11 Finans Piyasalarında Regülasyon
12 Küresel Finans Krizi
13 KFK Sonrası Türkiye’de Finansal İstikrar
14 KFK Sonrası Türkiye’de Finansal İstikrar
15 Final Sınavı

• Basci, Erdem & Kara, Hakan. (2007). Finansal istikrar ve para politikası. Iktisat Isletme ve Finans. 26. 9-25. 10.3848/iif.2011.302.0925. • Mishkin and Eakins, (2018). Financial Markets and Institutions, 8th Ed., Pearson-Prentice Hall. • Eşsiz, Pınar (2017), Finansal İstikrar ve Makro İhtiyati Politikalar Uzerine Bir Değerlendirme, JEBPIR, 3(1), 2017, 35-63 • Seung Jung Lee, Kelly E.Posenau, and Viktors Stebunovs, 2018, The anatomy of financial vulnerabilities and banking crises, Journal of Banking and Finance • Classens, Stijn, and M Ayhan Kose, 2018, Frontiers of macro-financial linkages, BIS Paper No 95, January (section 1, 3.1-3.3) • TCMB, Finansal İstikrar Raporları • Yucememiş, Başak (2011), Finansal İstikrarda Para Politikalarının Rolü, Derin Yayınları, İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 1 6 6
Bireysel Çalışma 12 2 24
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 1 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 2
ÖÇ 2 4 4 2 2 3
ÖÇ 3 4 4 3 3 3
ÖÇ 4 5 4 5 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek