GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008942019 KARAR ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilerin belirlilik ve belirsizlik altında karar modelleri oluşturabilmelerini, analiz tekniklerini kullanabilmelerini ve karar alma süreçlerini açıklayabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Araş. Gör. Gülçin Gürel Günal


1 Davranışsal iktisat, deneysel iktisat ve oyun teorisi hakkında temel kavramları anlayabilme
2 Karar verme modelleri kurabilme ve ilgili analiz tekniklerini uygulayabilme.
3 Karar alıcıların karar alma süreçlerini analiz edebilme.

Birinci Öğretim


İktisada Giriş dersini almış olmaları tavsiye edilmektedir.


Yok


Davranışsal iktisat, deneysel iktisat ve oyun teorisi ile ilgili temel bilgiler, risk ve belirsizlik altında karar verme, fayda, piyasa etkinliği, beklenti teorisi, bayes teoremi, olasılık teorisi, finansal karar, finans teorileri, finansal piyasalarda anomaliler, sürü davranışı, fiyat balonları, yatırımcı psikolojisi ve tüketici güveni, rekabet altında karar verme, karar ağaçları, simülasyon yöntemi, örnekler ile karar analizlerinin yapılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi
2 Davranışsal iktisat, deneysel iktisat, oyun teorisi hakkında genel bilgiler.
3 Karar teorisi: risk ve belirsizlik altında karar verme, beklenen fayda
4 Karar teorisi: piyasa etkinliği-beklenti teorisi, bayes teoremi, olasılık teorisi.
5 Karar teorisi: adalet, utanç, değerler, inançlar, tercihler, seçimler
6 Davranışsal finans: finansal karar, yatırım kararları ve finans teorileri
7 Ara Sınav
8 Davranışsal finans: finansal piyasalarda anomaliler, sürü davranışı, fiyat balonları.
9 Davranışsal finans: yatırımcı psikolojisi ve tüketici güveni.
10 Oyun teorisi: temel kavramlar
11 Rekabet altında karar verme: oyun teorisi uygulamaları.
12 Karar ağaçları.
13 Simülasyon: Monte carlo yöntemi.
14 Karar analizi altında uygulama örnekleri
15 Karar analizi altında uygulama örnekleri.
16 Final Sınavı

Murat Kıyılar ve Murat Akkaya, Davranışsal Finans, Literatür Yayınları, İstanbul, 2016. Ensar Yılmaz, Oyun Teorisi, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2012 Khalik G. Guseinov, Emrah Akyar, Serkan A. Düzce, Oyun Teorisi Çatışma ve Anlaşmanın Matematiksel Modelleri, Seçkin yayıncılık, 2014 Devrim Dumludağ, Özge Gökdemir, Levent Neyse ve Ester Rubin, İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar, İmge Yayınları, Ankara, 2018 Dan Ariely, Akıldışı Ama Öngörülebilir, Optimist Yayınları, İstanbul, 2017. Sümeyra Gazel, Davranışsal Finans: Psikolojik Eşik ve Önyargılar, Detay Yayıncılık, Ankara, 2016. Erik Angner, A Course inBehavioral Economics, Palgrave, 2016 Colin F. Camerer, George Loewenstein ve Matthew Rabin, Advances in Behavioral Economics, Princeton University Press, 2003. Alain Samson ve Cass Sunstein, The Behavioral Economics Guide 2017, http://www.behavioraleconomics.com. Richard H Thaler, Misbehaving: The Making of Behavioural Economics, Norton Publishing. Lawrence Blume and Steven Durlauf, Behavioural and Experimental Economics, Macmillian, 2010. Richard Brynteson ve Steve Manderscheid, Behavioral Economics and Decision Making: 51 Reproducible Exercises, HRD Press, 2014 Micheal Scorepa, Decision Making: A Behavioral Economic Approach, Palgrave, 2011. Colin F. Camerer, Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction, Princeton University Press, 2003. İlgili makaleler (haftalık verilecektir.)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 5 1 5
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24
Ev Ödevi 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 149

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 3 2 3
ÖÇ 2 1 5 4 2 3
ÖÇ 3 4 5 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek