GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301007532019 ÇEVRE İKTİSATI VE POLİTİKASI Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, ekonomik bir perspektiften modern çevre sorunlarına ve çeşitli çevre sorunlarına yönelik politika çözümlerinin tasarlanması ve değerlendirilmesinde ekonomik teorinin önerilerinin incelenmesini amaçlar. Öğrencilerin, ekonominin çevre konularında ve oluşumundaki rolünü anlamaları, ekonomik hedeflerin mutlaka çevresel amaçlarla çelişmediği, ekonomi politikalarının çevresel kaliteyi iyileştirmek için kullanılabileceği hakkındaki bilgilerin in derinleştirilmesi hedeflenir.


Prof. Dr. Funda Barbaros Özay


1 Çevresel yönetim için uygulanan politikaların normatif ölçütlere değerlendirilmesini uygulayabilme.
2 Çevresel meselelere mikro ekonomik teoriyi uygulayabilme.
3 Çevresel politika araçları kadar çevresel mal ve hizmetleri değerlendirmekte kullanılan metotları da analiz edebilme.
4 Karbondioksit salınımı fiyatlarını, transfer edilebilen izinleri ve yasal sorumlulukları da içeren piyasa temelli opsiyonları yorumlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Ders özellikle iklim krizinin ekonomik ve sosyal sonuçlarını anlamaya odaklanır ve uluslararası anlaşmalar ve ülkelere göre yükümlülükleri tartışır.


Bu ders, modern çevre sorunları bağlamında ekonomik teorisi ve politikasının analizini kapsar. Günümüz çevre özellikle iklim değişikliği sorunlarını anlamak için ekonomi politikaları, piyasa başarısızlıklarıyla ilgili temel analitik kavramları ve ilgili ekonomik teoriyi tanıtır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çevre İktisadına Giriş
2 Çevresel Problemlerin tanımı, tarihsel geçmiş
3 İklim nedir? İklim insan faaliyietleri yüzünden mi değişiyor?
4 İklim değişikliğinin nedenleri, ülkelere göre farklılıklar ve gelecek öngörüleri
5 Sürdürülebilirlik paradigması nedir? Kısa tarihçe. Karbon ayak izi nedir? Örnek hesaplama
6 Gezegenin sınırları nelerdir? Bu analiz ve ekonomi politikaları ilişkisi
7 İktisadi büyüme ve gelişme aynı mıdır? büyüme nasıl ölçülmeli? Piyasa başarısızlıklarının sonuçları ve çevre.
8 Ara Sınav
9 Sınırsız büyüme ve sonuçları. Kuznets üzerine değerlendirme. makro ekonomik akış şemaları değişiyor mu?
10 ekonomik büyümenin sınırları. paylaşımcı ekonomi nedir?
11 Sürdürülebilirlik ve Döngüsellik: Kavramsal Bir Çerçeve.
12 Simit ekonomisi: gezegensel sınırlar ve sosyal eşitsizlikler için çözüm mü?
13 Küresel 2030 ve 2050 hedefleri. Uluslararası gündem: Paris iklim anlaşması, Biden'ın iklim planı, Avrupa yeni yeşil mutabakatı
14 Final Sınavı
15
16

Kurnaz, L. (2019) Son Buzul Erimeden, İklim Değişikliği Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey, Doğan Kitap, İstanbul Standing up for a Sustainable World Voices of Change (2020) Edited by Claude Henry, Professor of Sustainable Development, Sciences Po, France, Johan Rockström, Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK); Professor in Earth System Science, University of Potsdam, Germany and Nicholas Stern, IG Patel Professor of Economics and Government and Chair, Grantham Research Institute, London School of Economics, UK Yücel, G. ve Kurnaz ,L. (2021) Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul Portney, K. (2017) Sürdürülebilirlik, The MIT Press, Pan Yayıncılık, İstanbul Kolbert, E. (2014) Altıncı Yok Oluş, Okuyanus Yayınları, İstanbul Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F. S. Chapin, III, E. Lambin, T. M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H. Schellnhuber, B. Nykvist, C. A. De Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P. K. Snyder, R. Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R. W. Corell, V. J. Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K. Richardson, P. Crutzen, and J. Foley. 2009. Planetary boundaries:exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society 14(2): 32. [online] URL: http://www. ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/ Raworth, K. (2019) Simit Ekonomisi, Tellekt yayınevi, İstanbul Kozal, Ö. ve Barbaros, F. (2020) Sürdürülebilirlik ve Döngüsellik: Kavramsal Bir Çerçeve, Döngüsel Ekonomi, Makro ve Mikro İncelemeler / Editör: Ferhan Sayın, Nobel Yayınevi, Ankara Commission for the Environment, Climate Change and Energy Implementing the European (2022) Green Deal: Handbook for Local and Regional Governments. Written by Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado, Helene Gorny, Arndt Münch and Michele Alessandrini, Carlo Bettini. United Nations (2015) Paris agreement. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf The Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice. https://joebiden.com/climate-plan DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 8 2 16
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Ev Ödevi 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek