GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301009052020 AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, Avrupa Birliği (AB) hakkında kısa bilgi vermek, AB’yi ve AB'nin genişleme sürecini ekonomi politikaları özelinde açıklamak ve Türkiye-AB İlişkilerini tarım, sanayi, rekabet, işgücü, politikaları çerçevesinde değerlendirmektir.


Dr. Araş. Gör. Gülçin Gürel Günal


1 AB’nin ve Türkiye-AB ilişkilerinin tarihçesini öğrenmek.
2 AB ekonomi politikalarını analiz edebilmek.
3 Türkiye ve AB ilişkilerinin ekonomik yönlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


2.Dünya Savaşı Sonrası Kurumlarına Bakış, Üç Topluluğun Ortaya Çıkışı: AKÇT, AET ve AAET, AB’nin Tarihi Gelişimi, AB'nin genişleme politikası ve süreci, Türkiye - AB İlişkilerinin Tarihi, Türkiye-AB ilişkileri ve son gelişmeler hakkında genel değerlendirmeler, Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) ve Avro Bölgesi, Türkiye'nin AB Tam Üyeliğinin Ekonomik Sonuçları, Türkiye’nin AB’ne üyeliğinin avantajları ve dezavantajları, Tarım Sanayi ve Rekabet Politikaları, İşgücü Piyasasının Değerlendirilmesi, Türkiye'nin ve AB'nin karşılaştırmalı ekonomik göstergelerinin ve politikalarının analizi, Türkiye'nin ve AB'nin karşılaştırmalı ekonomik göstergelerinin ve politikalarının analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersle ilgili açıklamalar: dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi
2 2.Dünya Savaşı Sonrası Kurumlarına Bakış Üç Topluluğun Ortaya Çıkışı: AKÇT, AET ve AAET
3 AB’nin Tarihi Gelişimi
4 AB'nin Genişleme Politikası ve Süreci.
5 Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihi.
6 Türkiye-AB İlişkileri ve Son Gelişmeler Hakkında Genel Değerlendirmeler.
7 ,Ara Sınav
8 Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) ve Avro Bölgesi
9 Türkiye'nin AB Tam Üyeliğinin Ekonomik Sonuçları Türkiye’nin AB’ye Üyeliğinin Avantajları ve Dezavantajları
10 Tarım, Sanayi ve Rekabet Politikaları
11 Tarım, Sanayi ve Rekabet Politikaları: Ülke Analizleri
12 Avrupa Birliği İşgücü Piyasasının Değerlendirilmesi İşgücü Piyasasına Yönelik Politikalar
13 Türkiye'nin ve AB'nin Karşılaştırmalı Olarak Ekonomik Göstergelerinin ve Politikalarının Analizi
14 Türkiye'nin ve AB'nin Karşılaştırmalı Olarak Ekonomik Göstergelerinin ve Politikalarının Analizi
15 Avrupa Birliği ve Türkiye için Genel Durum Değerlendirmesi
16 Final Sınavı

- Larry Neal ‘The Economics of Europe and the European Union’, Cambridge University press, 2012. - Belgin Akçay ve Sinem Akgül Açıkmeşe (eds), Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri:Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, 2017. - Haluk Günuğur, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Ankara: Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi, 2008. - S. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak, Beta Yayınları, 2013. - S. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği / Kuruluşu Gelişmesi Genişlemesi Kurumları, beta yayınevi, 2014. - Cengiz Aktar, Avrupa Birliği'nin Genişleme Süreci, İletişim yayınları, 2007. - Esra LaGro & Knud Erik Jorgensen (eds.), Turkey and the European Union – Prospects for a Difficult Encounter, UK: Palgrave Macmillan, 2007. - Ali Çarkoğlu and Barry Rubin (eds.), Turkey and the European Union, London and Portland: Frank Cass Publishers, 2005. - Mehmet Uğur & Nergis Canefe (eds.), Turkey and European Integration, UK & New York: Routledge, 2004. - Richard T. Griffiths and Durmuş Özdemir, Turkey and the EU Enlargement, İstanbul Bilgi University Press, 2004.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Beyin Fırtınası 14 1 14
Makale Kritik Etme 10 1 10
Bireysel Çalışma 16 1 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24
Ev Ödevi 4 6 24
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 2
ÖÇ 2 3 5 2 2 2
ÖÇ 3 3 4 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek