GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301009072020 TEMEL FİNANS UYGULAMALARI Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

LisansBu dersin amacı, öğrencilerin para ve sermaye piyasalarında en çok kullanılan ve pratikte en çok ihtiyaç duyulan finans konularının temel ve orta düzeyde matematiksel ve istatistiksel tekniklerle finans uygulamalarında kullanmalarını sağlayarak, finansal analizleri ve modelleri kurgulayabilmeleri ve finansal problemleri çözümleyebilmeleri için gerekli teorik ve pratik altyapıyı sağlayabilmektir.


Dr. Begum Yurteri Kosedagli


1 Temel finans bilgilerini matematik ve istatistik kavramları ile birleştirerek finansta kullanılan formüllerin nasıl bulunduğunu açıklayabilme
2 Farklı finansal problemleri analiz edip, çözebilme
3 Mevcut kaynaklardan veri toplayarak derste öğrenilen modelleri ve analiz tekniklerini finans problemlerine uygulayabilme
4 Analiz ettiği veri sonuçlarını yorumlayabilme
5 Paranın gelecekteki ve bugünkü zaman değeri, portföy risk ve getirisi, portföy optimizasyonu ve değerleme yöntemlerini kullanabilme
6 Bilgisayar yardımıyla finans uygulamaları yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel finansal kavramlar, Nakit Hareketlerinin Zaman Değeri, Faiz Çeşitleri, Eşit Taksitli Kredi Hesaplamaları, Gelecek Değer, Şimdiki Değer Hesaplamaları, Amortisman Hesaplamaları, Tahviller, Anüiteler, Hisse Senetlerinde Değerleme, Getiri, Risk ve Beta Katsayısı ile Portföy Kuramı ve Portföy Performansı, Vadeli İşlem Piyasa Araçları: Opsiyonlar ve Futures Sözleşmeleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma ve finansta matematiğin önemi
2 Temel Finansal Kavramlar
3 Nakit Hareketlerinin Zaman Değeri
4 Basit ve Bileşik Faiz Hesaplamaları
5 Eşit Taksitli Kredi Hesaplamaları
6 Gelecek Değer, Şimdiki Değer Hesaplamaları
7 Ara Sınav
8 Amortisman Hesaplamaları
9 Tahviller
10 Anüiteler
11 Hisse Senetlerinde Değerleme
12 Hisse Senetlerinde Değerleme
13 Getiri, Risk ve Beta Katsayısı ile Portföy Kuramı ve Portföy Performansı
14 Vadeli İşlem Piyasa Araçları: Opsiyonlar ve Futures Sözleşmeleri
15 Vadeli İşlem Piyasa Araçları: Opsiyonlar ve Futures Sözleşmeleri
16 Final Sınavı

Finans Matematiği,(1998), Zehra Başkaya, Ekin Kitabevi yayınları, Bursa. Finans Matematiği (2018), Sıddık Arslan, Nobel Akademik Yayıncılık Excel'de Finans Uygulamaları, Cenk İltir, Seçkin-Bilgisayar İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold, Literatür Yayıncılık


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 5 1 5
Soru-Yanıt 8 1 8
Proje Hazırlama 1 8 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 2 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
Ev Ödevi 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 1 5 1 2 4
ÖÇ 2 5 1 5 1 2 4
ÖÇ 3 3 1 5 1 2 4
ÖÇ 4 3 1 5 1 2 5
ÖÇ 5 1 1 5 1 2 4
ÖÇ 6 1 1 5 1 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek