GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1302008802014 UYGULAMALI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Seçmeli Ders Grubu 4 8 7,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı ithalat ve ihracat ile ilgilenen işletmelerde lojistik sürecinin dış ticaret işlemleri açısından değerlendirilmesi, ilgili süreçlerin ve ilgili raporların nasıl düzenlendiğine yönelik bilgi ve kayıt becerilerini yükseltmektir


DR. ÖĞR. ÜYESİ ERHAN ZALLUHOĞLU


1 Dış ticaret ile ilgili belgelerin neler olduğunu bilmek ve düzenleyebilmek
2 Dış ticaret ile ilgili belgelerin neler olduğunu bilmek ve düzenleyebilmek
3 Dış ticaretle bağlantılı risk kavramı ve unsurlarını bilmek, koruyucu önlemler ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Lojistiğin tanımı ve temel kavramları, taşıma şekilleri ile ilgili tanımların kavranması, dış ticaret işlemlerinde izlenecek sıra ve süreçlerin tanınması, ödeme şekillerinin incelenmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Lojistiğe giriş
2 Lojistikte Taşıma şekilleri
3 Lojistikte Güncel konular
4 Dış ticarette yazışma teknikleri
5 Dış Ticaret Rejimi, Gümrük Kanunu ve Kambiyo Mevzuatı
6 Dış Ticarette Kullanılan terimler
7 Dış Ticarette Teslim(Satış) Şekilleri, Ödeme Şekilleri, Belgeler
8 Ara sınav
9 Lojistik maliyetleri hesaplama
10 Lojistikte bilgi sistemleri
11 Tedarik zincirinin tanımı ve amacı
12 Lojistikte depolama ve taşımacılık
13 Dış ticaret mevzuatı
14 Dış ticarette gümrük işlemleri
15 Lojistik mevzuatı
16 Final Sınavı

• Alper Yılmaz, Dış Ticaret, 1. Basım, Otorite Yayın, 2023. • Ali Rıza Sandalcılar. Türkiye'de Dış Ticaret ve Lojistik - Uygulamalı ve Teorik Seçme Konular. Nobel Yayın. 2020. • Murat Erdal, Metin Çancı, Lojistik Yönetimi, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2013 • Nihayet Durukanoğlu, Dış Ticaret Dünyası (Örnek Olay ve Tablolar), Beta Yayınevi, 2008 • Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Beta Basım Yayım, 2011 • Emine Koban, Hilal Yıldırır Keser, Dış Ticarette Lojistik, Ekin Yayınevi, 2010Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 197

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 2 3 2
ÖÇ 2 2 3 1
ÖÇ 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek