GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303002042018 RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES Ders 2 4 6,00

Lisans


İngilizce


Bu ders, sosyal bilimlerdeki farklı araştırma yöntemlerine genel bir bakış sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin, kendi araştırmalarını yürütebilmeleri ve akademik literatürdeki makaleleri ve kitapları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmesi beklenir.


Dr. Öğr. Üyesi Betül AYDOĞAN ÜNAL


1 Araştırma sorusunu formüle etmek.
2 Bir araştırma stratejisi tanımlamak ve bir araştırma sorusunu cevaplamak için bir araştırma projesi tasarlamak.
3 Nitel ve nicel sosyal araştırmanın pratiğini ve ilkelerini tartışmak.
4 Diğer sosyal bilimciler tarafından yayınlanan araştırmanın kalitesini değerlendirmek için derste edinilen beceri ve bilgileri kullanmalıdır.

Birinci Öğretim[Yok]


Bu ders, sosyal bilimler için mevcut olan yöntemler yelpazesine eleştirel bir bakış açısı ve ampirik bir aşinalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Anket araştırması, röportaj ve karşılaştırmalı çalışmalar gibi bazı metodolojik yaklaşımları incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Bölüm 1 Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilimsel bilgi Bilimsel yöntem Bilimsel Araştırma Türleri Bilimsel Düşünce Tarihi
3 Bölüm 2 Bir Araştırmacı Gibi Düşünmek Analiz ünitesi Kavramlar, Yapılar ve Değişkenler Önermeler ve Hipotezler Teoriler ve Modeller
4 Bölüm 3 Araştırma Süreci Sosyal Araştırma Paradigmaları Araştırma Sürecine Genel Bakış Araştırmada Sık Yapılan Hatalar
5 4. Bölüm Bilimsel Araştırmada Teoriler Bir Teorinin Yapı Taşları İyi Bir Teorinin Özellikleri Kuramsallaştırma Yaklaşımları Sosyal Bilim Teorilerinden Örnekler
6 Bölüm 5 Araştırma tasarımı Bir Araştırma Tasarımının Temel Nitelikleri İç ve Dış Geçerliliği Artırma Popüler Araştırma Tasarımları Araştırma Tasarımlarını Seçme
7 Vaka Çalışması #1
8 Ara sınav
9 9. Bölüm Anket araştırması Anket Anketleri Mülakat Anketi Anket Araştırmasında Önyargılar
10 10. Bölüm Deneysel Araştırma Temel konseptler İki Gruplu Deneysel Tasarımlar Faktöriyel Tasarımlar Hibrit Deneysel Tasarımlar Yarı Deneysel Tasarımlar Deneysel Araştırmanın Tehlikeleri
11 Bölüm 11 Vaka Araştırması Vaka Araştırmasında Kilit Kararlar Vaka Araştırması Yürütmek Yorumlayıcı Vaka Araştırması Örneği Pozitivist Vaka Araştırma Örneği Geleneksel Araştırma ile Karşılaştırmalar
12 13. Bölüm Topraklanmış Teori Kalitatif Analiz İçerik analizi Hermeneutik Analiz
13 14. Bölüm Kantitatif Analiz: Tanımlayıcı istatistikler Veri Hazırlama Tek Değişkenli Analiz İki Değişkenli Analiz
14 16. Bölüm Araştırma Etiği Bilimsel Araştırmalarda Etik İlkeler Kurumsal İnceleme Kurulları Mesleki Etik Kuralları Etik Bir Tartışma
15 Vaka Çalışması #2
16 Final Sınavı

Dersin kitabı: Bhattacherjee, Anol. "Social science research: Principles, methods, and practices." (2012). Önerilen: Christopher Lamont, Research Methods in International Relations, Sage, 2015. Manheim, J. B., Rich, R. C., Willnat, L. and Brians, C. L. 2008. Empirical Political Analysis: Quantitative and Qualitative Research Methods. 7th ed. Pearson. King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. 1994. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, NJ: Princeton University Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Okuma 20 3 60
Toplam İş Yükü (saat) 178

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 1
ÖÇ 2 1 1
ÖÇ 3 1 1
ÖÇ 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek