GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303008792018 DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Seçmeli Ders Grubu 4 7 7,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, kanunlar arasındaki çatışmaları inceleyerek kanunlar ihtilafı yanında vatandaşlık ve yabancıların hukuki durumlarına ilişkin Türkiye’deki yasal düzenlemeler ele alınarak incelenecektir.


Dr. Öğr. Üyesi Turgay Cin


1 Türk vatandaşlık hukukunda terim sorunu, vatandaşlık hukukunun genel esasları, vatandaşlık türleri ve vatandaşlık hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisini irdeleyerek kavrayabilmek,
2 Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybının koşullarını değerlendirebilmek
3 Türk vatandaşlık ihtilafları ve çözüm yollarını irdelemek
4 Yabancılara tanınacak hakları analiz edebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders, kanunlar arasındaki çatışmaları inceleyerek kanunlar ihtilafı yanında vatandaşlık ve yabancıların hukuki durumlarına ilişkin Türkiye’deki yasal düzenlemeler ele alınarak incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybı Ders anlatımı Vahit Doğan, Türk Vatandaşlık Hukuku, 18. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, 2022, I. ve II. Bölüm.
2 Seçme Hakkının Vatandaşlığa Etkisi; Türk Vatandaşlık Kanunu Dışında Vatandaşlığın Kazanılması ve Kaybı Ders anlatımı Vahit Doğan, Türk Vatandaşlık Hukuku, 18. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, 2022, III. ve V. Bölüm.
3 Vatandaşlık İhtilâfları, Vatandaşlığın İspatı ve Tüzel Kişilerin ve Şeylerin Tâbiiyeti Ders anlatımı, tartışma Vahit Doğan, Türk Vatandaşlık Hukuku, 18. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, 2022, IV. ve VI. Bölüm.
4 Yabancılar Hukuku Kavram ve Kapsamı, Göç, İkamet ve Vatansız Kişiler Ders anlatımı, tartışma Aydoğan Asar, Yabancılar Hukuku, 7. Baskı, Ankara: Seçkin, 2021, ss. 21-45; 87-193.
5 Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Ders anlatımı, tartışma Aydoğan Asar, Yabancılar Hukuku, 7. Baskı, Ankara: Seçkin, 2021, ss. 251-316.
6 Yabancılık Unsuru, Kanunlar İhtilafı Kuralları ve Lex Fori-Lex Causae Ders anlatımı, tartışma Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, ss. 1-15.
7 Milletlerarası Sözleşmelerin Uygulanması ve Kamu Düzeni Ders anlatımı Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, ss. 16-30.
8 Ara Sınav Değerlendirme Vahit Doğan, Türk Vatandaşlık Hukuku, 18. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, 2022. Aydoğan Asar, Yabancılar Hukuku, 7. Baskı, Ankara: Seçkin, 2021, ss. 21-45; 87-193; 251-316. Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, ss. 1-30.
9 Milletlerarası Özel Hukukta Sözleşmeler Ders anlatımı Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, ss. 30-36.
10 Viyana Satım Sözleşmesi ve Akıllı Sözleşmeler Ders anlatımı Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, ss. 37-48.
11 Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk ve İhtilaflar Ders anlatımı, tartışma Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, ss. 49-65.
12 Haksız Fiillere Uygulanacak Hukuk ve İhtilaflar Ders anlatımı Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, ss. 66-78.
13 Aile Hukuku Ders anlatımı Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, ss. 78-99.
14 Miras Hukuku Ders anlatımı Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, ss. 99-106.
15 Kişiler Hukuku Ders anlatımı Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, ss. 106-111.
16 Final Sınavı Değerlendirme Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, ss. 30-111.

-Akıncı, Ziya, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020, 324 s. - Doğan, Vahit, Türk Vatandaşlık Hukuku, 18. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, 2022, 291 s. - Asar, Aydoğan, Yabancılar Hukuku, 7. Baskı, Ankara: Seçkin, 2021, 440 s. - Nomer, Ergin, Vatandaşlık Hukuku, 24. Baskı, Ocak 2018. - Çelikel, Aysel, - Gelgel, Günseli Öztekin, Yabancılar Hukuku, 23. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, Mart 2017. -Çelikel, Aysel, - Erdem, B. Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, 15. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul Kasım 2017.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Beyin Fırtınası 8 2 16
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Okuma 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 201

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek