GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303008142018 MERKEZİ VE DOĞU AVRUPA ÜLKE ÇALIŞMALARI Seçmeli Ders Grubu 4 8 7,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, Rusya, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın tarihi sürecini ele alarak geçmişten günümüze kadar uzanan olayları incelemek ve ülkelerin bugünkü iç ve dış siyaseti, ekonomisi ve ülkeler arası ilişkileri hakkında geniş bilgiler sunmaktır.


Dr. Onur ORHAN


1 Tarihi perspektif içerisinde Rusya, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın yeri ve önemini öğrenmek
2 Doğu Avrupa’nın 20. yüzyıl tarihini incelemek ve dönemin olaylarına hâkim olmak
3 1919-1939 döneminde Doğu Avrupa’nın yenilenen siyasi gücünü ve dengeler arasındaki yerini ve rolünü analiz etmek
4 1939-1945 tarihleri arasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı’nın Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki derin etkilerini incelemek
5 Soğuk Savaş ve sonrası dönemde Rusya ile Doğu Avrupa arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler hakkında bilgilere sahip olmak ve bu politikayı yorumlayabilmek
6 Doğu Avrupa’nın dünyaya açılımı konusunu her ayrıntısı ile (siyasi, ekonomik ve dış politika) ele alarak gelişimi hakkında değerlendirmeler yapabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin ilk haftaları Doğu Avrupa’nın 19.yüzyıldan başlayarak tarihi sürecinin ele alınması, 20. yüzyılda yaşanan olayların üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında bulunduğu yerin ve rolün değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Tarihi sürecin analizinden sonra Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında izlenen politika ve stratejiler ele alınacaktır. Dersin ana çerçevesi bu şekilde çizildikten sonra güncel olaylara daha kapsamlı yer verilerek Doğu Avrupa ve Balkanlar’ın sadece Rusya ile kalmayıp bütün dünya ile olan ilişkileri ayrıntılarıyla birlikte belirlenen alt başlıklara uygun olarak öğrenci sunumlarıyla incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma ve dersin içeriği hakkında bilgi verme Tartışma, anlatım
2 Doğu Avrupa tarihine özlü bir bakış: 19. yüzyıldaki tarihi, siyasi ve ekonomik gelişmeler Konu Anlatımı Fahir Armaoğlu 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi s.99-111
3 20. yüzyılda Doğu Avrupa: Değişen dengeler ve siyasi haritanın ana hatları Konu Anlatımı Fahir Armaoğlu 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi s.651-694
4 İki savaş arası dönemde Doğu Avrupa (1919-1939) ve 2. Dünya Savaşı (1939-1945) tarihine kuramsal bir bakış Konu Anlatımı Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi s.131-287
5 Soğuk Savaş dönemi, Soğuk Savaş sonrası değişen dengeler ve Doğu Avrupa Konu Anlatımı Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi s.511-525
6 Doğu Avrupa’nın dünyaya açılımı Konu Anlatımı Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi s. 189
7 Öğrenci sunumu: Polonya Dış Siyaseti: Rusya “himayesinden” kurtuluş ve sosyalizmden demokrasiye geçiş, AB ve NATO üyeliği Sunum, bireysel çalışma, tartışma Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi s. 1093
8 Ara sınav
9 Öğrenci sunumu: Çekoslovakya’nın dağılması, Kadife Devrim ve yeni sürecin başlangıcı Sunum, bireysel çalışma, tartışma Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi s. 1090
10 Öğrenci sunumu: Balkanlar’ın geçiş sürecinde ABD etkinliği: Yugoslavya’nın dağılmasıyla Doğu Avrupa ve Balkanlar’da AB ve ABD’nin ekonomik destekli siyasi girişimi Sunum, bireysel çalışma, tartışma Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi s. 1047-1049
11 Öğrenci sunumu: Macaristan Dış Siyaseti: Tarihten bugüne Avusturya ve Macaristan ilişkileri Sunum, bireysel çalışma, tartışma Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi s. 1092
12 Öğrenci sunumu: Balkanlar’da milliyetçilik ve milliyetçilik akımının temeli Sunum, bireysel çalışma, tartışma Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi s. 1002
13 Öğrenci sunumu: Kosova Sorunu: Krizin değerlendirmesi, bağımsızlık ilanı ve Sırbistan’ın tutumu Sunum, bireysel çalışma, tartışma Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi s. 1002
14 Öğrenci sunumu: Rusya’nın Balkan Politikası: Balkanlar’daki gelişmelerin Rusya siyasetine etkisi Sunum, bireysel çalışma, tartışma Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi s. 1124-1126
15 Genel Değerlendirme Tartışma
16 Final sınavı

1. Sina Akşin ve Melek Fırat, İki Savaş Arası Dönemde Balkanlar, Balkanlar Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı (OBİV) Yayınları, İstanbul, 1993 2. İhsan Gürkan, İkinci Dünya Savaşı’ndan Günümüze Değin Balkanlar (1945-1989), Balkanlar Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı (OBİV) Yayınları, İstanbul, 1993 3. Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar: Balkanlar Kafkasya ve Orta Doğu, İstanbul, Mayıs 1995 4. Osman Karatay ve Bilgehan A. Gökdağ (Der), Balkanlar El Kitabı, Cilt 2: Çağdaş Balkanlar, Karam&Vadi Yayın, 2007 5. Ömer E. Lütem ve Birgül Demirtaş Coşkun (Der), Balkan Diplomasisi, Balkan Araştırmalar Dizisi, Asam, Ankara, 2002 6. Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1980, Ankara, 1988 7. İdris Bal (der.), 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İstanbul, 2001 8. Mustafa Türkeş ve İlhan Uzgel (der.), Türkiye’nin Komşuları, Ankara, 2002 9. Saybaşlı K, Özcan G (Der), Yeni Balkanlar Eski Sorunlar, 1997 10. Ülger İ.K, Yugoslavya Neden Parçalandı: Balkan Dramının Perde Arkası, 2003 11. Özgür N, Balkan Devletlerinin Dış Politika Uygulamalarında Etnik Sorunların Rolü, Sönmezoğlu F (Der), Uluslararası Politikada Yeni Olaylar Yeni Bakışlar, 1998 12. Uzgel İ, Balkanlarla İlişkiler, Baskın Oran (Der), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 1919-1980, Cilt 1, 2001 13. İrfan Kaya, Yugoslavya Neden Parçalandı?, Ankara 2009 14. Trenina D, Stepanova E, Kosovo: Mejdunarodnıye Aspektı Krizisa, Zentr Karnegi, Moskva 1999 15. Pavel Kandel, Balkanskiye İnteresı Rossiyi: Podlinnıye i Mnimıye, http://pubs.carnegie.ru/books/1996/05ik/02kandel.asp 16. Aleksey Fenenko, Balkanskiy Krizis i Rossiyskiye Vneshnepoliticheskiye Prioritetı, http://pubs.carnegie.ru/books/1996/05ik/02kandel.aspYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Gözlem 14 2 28
Bireysel Çalışma 4 6 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 7 49
Okuma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 205

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 5 3 2 4 4 3 2 3
ÖÇ 2 2 3 4 4 2 3 5 3 2 2
ÖÇ 3 4 3 2 2 4 5 3 5 1 3
ÖÇ 4 4 5 3 5 2 3 4 3 3 4
ÖÇ 5 5 3 3 5 4 4 3 5 3 1
ÖÇ 6 5 5 2 4 4 3 3 4 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek