GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303008712018 COMPARATIVE POLITICAL ECONOMY Seçmeli Ders Grubu 4 8 7,00

Lisans


İngilizce


Bu ders öğrencilere farklı bağlamlarda ekonomi politik analizi yapmak için kullanılacak temel kavramsal unsurları tanıtmak için tasarlanmıştır. Bu kavramlar arasında kalkınma, eşitsizlik, küresel işbölümü ve dünya sistemi analizidir.


Prof. Dr. Aslıhan Aykaç Yanardağ


1 Kavramları analitik araçlar olarak kullanabilecek.
2 Politik ekonomi konularına yönelik farklı teorik yaklaşımları ayırt edebilecek.
3 Ekonomi ve politika arasındaki ilişkiyi analiz edebilecek.
4 Küresel konularla ilgili ülke karşılaştırmaları yapabilecek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kısa bir küreselleşme tartışması ve dünya sisteminin mevcut politik ekonomik yapısını anlatılmasıyla başlamaktadır. Daha sonra, farklı ülke ve bölgelerin politik ekonomi yapılarına yönelik karşılaştırmalı bir analiz yapılacak ve bu Türkiye’nin değerlendirilmesi için bir analitik çerçeve hazırlayacaktır. Sonuç olarak, Türkiye hem bölgesel hem de küresel bağlamına yerleştirilerek analiz edilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş Ders anlatımı
2 Küreselleşme Ders anlatımı Held et al. Introduction
3 Ticaret ve Piyasalar Ders anlatımı Held et al. Chapter 3 Global Trade, Global Markets
4 Şirketler ve Üretim Ağları Ders anlatımı Held et al. Chapter 5 Corporate Power and Global Production Networks
5 Ex-Soviets Ders anlatımı The Crisis of Industrial Statism and the Collapse of the Soviet Union
6 Africa Ders anlatımı Castells, Chapter 2 The Rise of the Fourth World: Informational Capitalism, Poverty and Social Exclusion pp. 82-128
7 ABD Ders anlatımı Castells, Chapter 2 The Rise of the Fourth World: Informational Capitalism, Poverty and Social Exclusion pp. 128-161
8 VİZE
9 Japonya Ders anlatımı Castells, Chapter 4 Development and Crisis in the Asian Pacific: Globalization and the State pp. 206- 249
10 Doğu Asya Ders anlatımı Castells, Chapter 4 Development and Crisis in the Asian Pacific: Globalization and the State pp. 249- 300
11 Çin Ders anlatımı Castells, Chapter 2 The Rise of the Fourth World: Informational Capitalism, Poverty and Social Exclusion pp. 300- 330
12 Latin Amerika Ders anlatımı Stallings, Chapter 9 Latin America: toward a new reliance on the market, Augusto Vargas
13 Orta Doğu Ders anlatımı Nonneman, Gerd, “Rentiers and Autocrats, Monarchs and Democrats, State and Society: the Middle East Between Globalization, Human 'Agency', and Europe”, International Affairs, v77, i1, 2002.
14 Türkiye Ders anlatımı Castells, Conclusion: Making Sense of Our World Keyder, Caglar, Turkish Bell Jar, New Left Review 28, July-August 2004.
15 Genel Değerlendirme ve Sonuç Ders anlatımı ve tartışma
16 Final Sınavı

Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt, and Jonathan Perraton, Global Transformations: Politics, Economics, and Culture, Polity Press, 2007. Castells, Manuel, The Information Society, Blackwell, 1996. Stallings, Barbara (ed.), Global Change, Regional Response: The New International Context of Development, Cambridge University Press, 1997. Nonneman, Gerd, “Rentiers and Autocrats, Monarchs and Democrats, State and Society: the Middle East Between Globalization, Human 'Agency', and Europe”, International Affairs, v77, i1, 2002. Keyder, Caglar, Turkish Bell Jar, New Left Review 28, July-August 2004.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Okuma 12 3 36
Toplam İş Yükü (saat) 211

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 3 1 1 2 1
ÖÇ 2 4 4 3 1 1 2 1
ÖÇ 3 4 4 3 1 1 2 1
ÖÇ 4 4 4 3 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek